KV-41 grupas audzēkņu „Kvalifikācijas prakses atskaite”

2014. gada 18. – 19. jūnijā tika novadīts pasākums: KV-41 grupas audzēkņu „Kvalifikācijas prakses atskaite”. Prakses laikā audzēkņi mācījās dažādās profesijās: stacijas dežurants, stacijas dežuranta operators. Darba vietas bija Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa stacijās: Līksnā, Vabolē, Nīcgalē, Līvānos, Krustpilī, Viļānos, Rēzeknē I, Rēzeknē II.

P1011430   P1011431   P1011453

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

eraf LOGO_dpv

 

 

 

Būvniecības progress ERAF projektā

Informācija sagatavota: 2014.gada 16.jūnijā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” ietvaros 17.februārī ir uzsākti renovācijas darbi mācību korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23, automobiļu diagnostikas darbnīcā Varšavas ielā 21A un dienesta viesnīcās Bauskas ielā 23, 25.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa

Lasīt tālāk ...

Radošā pasākuma konkursa „Dzelzceļa vispārīgais kurss” rezultāti

 

2014. gada jūnijā KV-11 grupā tika novadīts radošā pasākuma konkurss priekšmetā „Dzelzceļa vispārīgais kurss”. Tādējādi audzēkņiem bija iespēja atkārtot gada laikā apgūto mācību vielu. Visi audzēkņi centās parādīt savas zināšanas, talantus un radošumu.

Lasīt tālāk ...

kopeejais nordplus

 

 

Apstiprināts jauns projekta pieteikums

Saņemts apstiprinājums no Nordplus programmas administrācijas Stokholmā, ka projekts „Inovatīvas pasniegšanas metodes profesionālajā izglītībā” guvis finansiālu atbalstu. Nordplus programmas mērķis ir uzlabot un ieviest jauninājumus Baltijas valstu izglītības sistēmās.

Lasīt tālāk ...

logo rakstam

Jaunieši bez maksas varēs apgūt divas profesijas

Jau šoruden Daugavpils Profesionālā vidusskola piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt 2 profesijas.

Jaunajā mācību gadā piedāvājam iegūt šādas profesionālās kvalifikācijas:

  • Lokomotīvju saimniecības tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Automehāniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).

Kāpēc izvēlēties šīs profesionālās izglītības programmas?

  • Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
  • Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū.
  • Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.
  • Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Lasīt tālāk ...

Pilsētas svētki

No 2. līdz 8. jūnijam daugavpilieši svinēja savas pilsētas svētkus „Daugavpils - Pilsēta ar māju sajūtu”. Daugavpils Profesionālo vidusskolu pilsētas svētkos pārstāvēja ap 500 audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki. Vidusskolas 300 audzēkņi un skolotāji piedalījās pilsētas uzņēmēju un izglītības iestāžu gājienā. Mūsu vidusskolas kolonna bija viskuplākā sastāvā. Audzēkņiem un skolotājiem rokās bija karodziņi ar DPV logo un baloni.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Ekskursija uz Aglonu

Par aktīvu piedalīšanos skolas, pilsētas un valsts pasākumos Daugavpils Profesionālās vidusskolas administrācija atbalstīja parlamenta audzēkņu braucienu uz Aglonu. 4.jūnijā parlaments devās braucienā. Ekskursija sākās ar to, ka skolotāja Olga sniedza informāciju par Aglonas Baziliku. Mēs uzzinājām daudz par mazas bazilikas vēsturi un tikām pie miera ostas, kur varētu apdomāt savu dzīvi, savu nākotni, parunāt ar Dievu un sajust spēku pieplūdumu tuvākajiem dzīves mēnešiem. Blakus bazilikai ir svētavots.

SDC13090   SDC13110   SDC13132

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Konkurss "Pasažieru pārvadājumu organizēšana un vadība"


2014. gada maijā tika organizēts pasākums grupā KV-21 priekšmetā ,,Pasažieru pārvadājumu organizēšana un vadība’’. Konkursa mērķis - nostiprināt iegūtās zināšanas šajā priekšmetā un sagatavoties eksāmenam mācību gada beigās. Audzēkņi piedalījās aktīvi, radīja ieinteresetību, bija daudz iesniegtu radošo un mākslinieciski noformēto darbu. Visi audzēkņi tika novērtēti augstā līmenī.

Lasīt tālāk ...