Konkursa „Automehānika 2014” fināls Ķīpsalā

11. un 12. aprīlī starptautiskajā autoindustrijas izstādē „Auto 2014” Ķīpsalā notika starptautisks profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Automehānika 2014” fināls, kurā tika noskaidroti labākie jaunie automehāniķi, kuri strādāja ar modernākajām iekārtām un aprīkojumu.

01   02

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

kimijas viktorina


eu flag_llp_lv

 

 

 

Mūsu audzēkņi prezentē sava darba veikumu vērienīgā starptautiskā konferencē

2.aprīlī Magdeburgas pilsētas rātsnamā (Vācijā) notika starptautiska konference „Ārvalstu profesionāļi kvalifikācijas praksē”, kurā pilsētas darba dēvēji un ārzemju praktikanti dalījās pieredzē par kvalifikācijas prakšu organizēšanu.

Arī mūsu audzēkņi- topošie informācijas tehnoloģiju speciālisti Pāvels Kiļjans un Aleksandrs Trofimovs- kopā ar prakses vadītājiem Marku Poppecki un Danielu Thieli prezentēja gūto pieredzi starptautiska mēroga uzņēmumā „Advanto Software GmbH”.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotāju mācību ekskursija uz Ilūksti

2. aprīlī Daugavpils Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos Ilona Bohāne ir organizējusi pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotājām mācību ekskursiju uz Ilūksti. 16 ieinteresētas skolotājas pēc mācību stundām labprāt devās ceļojumā. No Daugavpils Profesionālās vidusskolas paplašināt savu redzesloku pieteicās izglītības metodiķe Jeļena Dideviča un latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Stašāne.

Lasīt tālāk ...

„Kino un mēs” konkursa rezultāti

27.martā notika programmas „Frizieru pakalpojumi” izglītojamo profesionālās meistarības konkurss. Mērķis - audzēkņu zināšanu, prasmju un profesionālās meistarības demonstrējums, kā arī profesionālās pieredzes iegūšana. Tajā piedalījās piecpadsmit 1. un 2. kursa topošie frizieri. Konkursanti, pielietojot dažādas tehnoloģiskās metodes, radīja stilizētas, izdomas un fantāzijas bagātas frizūras. Konkursa tēma „Kino un mēs” apvienoja dažādu kinofilmu varoņu tēlus, kas lika atsaukt atmiņā redzētās filmas. Dalībnieku darbus vērtēja kompetenta žūrija.

Lasīt tālāk ...

ERASMUS+ programmā iesniegti jauni projektu pieteikumi

erasmus plus2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam. Laika posmā no 2013. līdz 2020.gadam visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirts tieši mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto.

Lasīt tālāk ...

ZPD konkurss

2014. gada 21. martā Daugavpils Universitātē pulcējās labākie Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēni, lai konferencē prezentētu savus zinātniski pētnieciskos darbus. Pirmo reizi ZPD konkursā piedalījās mūsu Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi un darbu vadītāji.

Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija: Emīlija Sailere –KS-11, “Annas Auziņas dzejoļa Smeldze interpretācija” - darba zinātniskais vadītājs – Biruta Aizbalte. E.Saileres darbs ieguva 2. vietu Latgales reģionā. Psiholoģijas sekcija. Marks Karaļuns, Kliments Krasovskis – PR-11 “Profesionālā identitāte”- darba zinātniskais vadītājs: dr.psych., Jelena Sļesareva

Inženierzinātņu sekcija: Kliments Krasovskis – PR-11 “Enerģijas uzņemšana no ētera” ”- darba zinātniskais vadītājs - Andrejs Dortiņš

Lasīt tālāk ...

Comenius projekta dalībnieku no Čehijas un Polijas vizīte Daugavpilī

Noslēdzies vēl viens Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) posms.

Projekta dalībnieki no Daugavpils Profesionālās vidusskolas un Daugavpils 3. vidusskolas kopīgi sagatavoja un noorganizēja tikšanos Daugavpilī ar projekta partnerskolu skolotāju un skolēnu darba grupu no Kromerižas pilsētas ģimnāzijas un Polijas Bidgoščas pilsētas R.Šūmaņa ģimnāzijas. Projekta ietvaros no 11. līdz 15. martam piedalījās 40 skolotāji un skolēni no 3 valstīm.

Lasīt tālāk ...