Profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotāju profesionālās pilnveides seminārs

12. un 13. maijā Daugavpils Profesionālās vidusskolas metodiķe Jeļena Dideviča piedalījās Profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotāju profesionālās pilnveides seminārā “Baltijas inteliģences šūpulim – Baltijas skolotāju semināram Kuldīgā-135” Profesionālās izglītības kompetences centrā “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” Kuldīgā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Vācu valodas pasākums „Brāļi Grimmi un viņu pasakas”

2014. gada 7. maijā Daugavpils Profesionālajā vidusskolā notika vācu valodas pasākums par tēmu: „Brāļi Grimmi un viņu pasakas”. Tas bija veltīts vācu lingvistu brāļu Grimmu (Jēkaba un Vilhelma) 200. gadadienai. Organizatore un vadītāja ir vācu valodas skolotāja Brigita Mihailova.

Pasākumā aktīvi piedalījās KV-11, TT-21 (V.Krūmiņa) KV-21 (A.Ribakova) grupu audzēkņi. Galvenais mērķis – iepazīstināt audzēkņus un visus interesantus ar brāļu Grimmu dzīvi un daiļradi – bija veiksmīgi sasniegts.

Lasīt tālāk ...

Skaistuma konkurss "Dīva"

Kultūras un sporta pilī 8.maijā notika kārtējais skaistuma konkurss "Dīva".

Mūsu skolas topošie frizieri kopā ar skolotāju Olgu Gaujenieti, radoši strādājot, veidoja mūsdienīgas frizūras konkursa dalībniekiem.

20140508 154205   20140508 154311   20140508 162216

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

eu flag_llp_lv

 

 

 

Audzēkņu Prakses atskaites konference

8.maijā Transporta un sakaru institūta Latgales filiālē, Leonardo da Vinci programmas projekta ietvaros, notika audzēkņu Prakses atskaites konference. Seši jaunieši pastāstīja skolas biedriem par prakses laikā Vācijā paveikto un piedzīvoto, rosinot jaunāko kursu audzēkņiem izmantot iespēju doties praksē uz ārzemēm.

Uzrunājot konferences dalībniekus, direktore Ingrīda Brokāne pauda gandarījumu par kopīgi paveikto darbu projekta īstenošanā un lepojās ar saviem audzēkņiem, kuri par kvalifikācijas praksi saņēmuši atzinīgu ārzemju uzņēmumu vadītāju vērtējumu.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas nedēļas rezultāti

No 22.līdz 25. aprīlim mūsu skolā notika angļu valodas nedēļa, kura tika veltīta angļu dramaturga V.Šekspira 450. dzimšanas dienai.

Nedēļas laikā 2. kursa audzēkņi piedalījās eseju un Power Point prezentāciju konkursos par V.Šekspira dzīvi un viņa daiļradi.Vislabākās prezentācijas sagatavoja A.-M. Ribakova (KV 21), Barkovska J.(KS 21) un A.Ivanovs (AM 21).

IMG 3968   IMG 3972   IMG 3975

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

logo

 

 

Mūsu audzēkņi atgriezušies no kvalifikācijas prakses Vācijā

Pateicoties Magdeburgas pilsētas Domes atbalstam, pirmo reizi Leonardo da Vinči programmas projekta ietvaros četriem Daugavpils Profesionālās vidusskolas 4.kursa programmētājiem un automehāniķiem laikā no 3.februāra līdz 27.aprīlim bija iespēja stažēties kvalifikācijas praksē ārzemju uzņēmumos. Mēs pastāstīsim par to, kā viņiem ir gājis.

Pirmais stāsts - par pilsētu, kura aizrauj ar savu šarmu un gaisotni.

Saksijas- Anhaltes federālās zemes galvaspilsēta Magdeburga atrodas pie Elbas upes. Pirmo reizi tā minēta Kārļa Lielā rakstos 805.gadā. Ķeizars Oto I 10. gs. Magdeburgā nodibināja arhibīskapiju. Otrā pasaules kara laikā pilsēta tika nopostīta gaisa uzlidojumos, un pēc 1945. gada tā ir praktiski uzcelta no jauna.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Skolotāju Lielā talka Virognā

2014. gada 26. aprīlī notika skolotāju Lielā talka dzelzceļnieku arodbiedrības atpūtas bāzē Virognā.

Pavisam piedalījās 77 cilvēki. Tajā skaitā bija DPV dažādu specialitāšu skolotāji, skolas administrācijas darbinieki un citi strādājošie. Talkas darbības laiks bija no plkst. 9.30 līdz plkst. 15.30. Tika sakārtots futbola laukums, velosipēdu ceļiņi , tika mazgātas mājas, kā arī sēta zāle.

100 8578   100 8590   100 8604

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Konkursa „Labākais atslēdznieks” rezultāti.

Šī gada 23. aprīlī atslēdznieku darbnīcā Valkas ielā 4c notika konkurss „Labākais atslēdznieks”.

Konkursa mērķi s bija pārbaudīt izglītojamo zināšanas atslēdznieku darbos, dot iespēju izglītojamajiem pielietot iegūtās zināšanas praksē un aktivizēt mācību procesu atslēdznieku darbos.

Konkursā piedalījās desmit AM-11, L-11 un SC-11, V-11, VA-11 grupu pārstāvji, kuri, profesionālo priekšmetu skolotāju V.Svinarova un O.Rudža vadībā sacentās par „2014. gada Labākā atslēdznieka” titulu.

Lasīt tālāk ...