Par latviešu valodas olimpiādi

Šā gada 21. novembrī Mendeļejeva ielas mācību korpusā notika latviešu valodas olimpiāde 1. kursu audzēkņiem, kuri godam pārstāvēja savas grupas: AM-11, L-11, KV-11, KS-11, TT-11, FR-11, PR-11, EM-11, PR-11, SC-11. No 19 „olimpiešiem” sīvā cīņā ar minimālu punktu blīvumu vietas tika sadalītas šādi:

1. vieta – 106 p.- Diāna Sidorova (KS-11), divas

2. vietas – 104 p. – Sabīne Sandore (FR-11) un Kātiņa Diāna (PR-11).

3. vieta – 103 p. - Umbraško Gunārs (KV-11).

Sveicam uzvarētājus un pateicamies visiem dalībniekiem par piedalīšanos!

Informāciju sagatavoja: Biruta Aizbalte


Konkurss „Labākais dzelzceļnieks 2013”

22.novembrī pie mums skolā notika konkurss „Labākais dzelzceļnieks 2013”. Par šo titulu sacentās Rīgas Valsts tehnikuma un Daugavpils Profesionālā vidusskolas 3. un 4. kursa specialitāšu „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” un „Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizēšanas tehniķis” audzēkņu komandas.

Konkursa četrās nominācijās – „Erudīts”, ”Krustvārdu mīklas”, „Intelektuālā dzelzceļnieku spēle” un „Sporta spēles” pārliecinošu uzvaru (pēc punktu skaita) guva mūsu skolas audzēkņu komanda, bet kopumā tā bija ļoti pozitīva pieredze visiem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Ekskursija uz Jelgavu

2013. gada 21. novembrī Daugavpils Profesionālās vidusskolas pasniedzēji un LE-11. un LE-12. grupu audzēkņi ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” ietvaros apmeklēja Jelgavu. Brauciena mērķis – iepazīties ar dzelzceļa attīstības vēsturi, ar Rīgas Lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas Jelgavas ceha darbu, ar jaunas vagonbūves rūpnīcas celšanas iesākumu un ar Jelgavas pilsētas ievērojamām vietām.

Lasīt tālāk ...

Spēles «Erudīts» rezultāti

12. novembrī Mendeļejeva mācību korpusā un 20. novembrī Strādnieku mācību korpusā notika spēle «Erudīts», kura bija veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. Audzēkņi atbildēja uz jautājumiem no dažādiem tematiskiem blokiem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Pieredzes apmaiņa Briselē

Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros, desmit skolotājiem no Latvijas bija iespēja stažēties Beļģijā. Daugavpils Profesionālo vidusskolu pārstāvēja skolotāja Olga Bazarova.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Profesionālās meistarības konkurss IKT nozarē

14. un 15. novembrī notika Valsts izglītības un satura centra, Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikuma organizētie Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursi informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares 2 virzienos – datorsistēmu tehniķiem un programmēšanas tehniķiem. Mūsu audzēkņi piedalījās konkursā un sasniedza labus rezultātus. Paldies Aleksandram Zvagulim, Andrejam Baranovskim un Romualdam Elksņinam par darbu.

Sīkākā informācija par konkursu pieejama: šeit...

Informāciju sagatavoja: Olga Bazarova


„Gada balvas” pasniegšanas pasākumā sumināja mūsu skolotāju

15. novembrī, valsts svētku priekšvakarā, Marka Rotko mākslas centrā notika svinīga ceremonija, kurā tika pasniegtas „Gada balvas” tiem daugavpiliešiem, kuri devuši lielu ieguldījumu pilsētas attīstībā šī gada laikā. Daugavpils Domes apbalvojumus daugavpiliešiem pasniedza Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Konkursa PROFS 2013 rezultāti

8.novembrī mūsu skolā notika konkursa PROFS 2013 LATGALES pusfināls. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu – topošo darbinieku – izpratni par darba tiesību un darba drošības jautājumiem, sagatavojot viņus darba dzīvei.

Par iespēju pārstāvēt Latgales reģionu finālā cīnījās 6 komandas. Katru komandu pārstāvēja 10 audzēkņi. Viņu zināšanas un prasmes strādāt komandā tika pārbaudītas dažādos dinamiskos uzdevumos. Audzēkņu zināšanas vērtēja kompetenta žūrija – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Valsts darba inspekcijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas speciālisti.

Mūsu komanda parādīja labas zināšanas un dinamiskas cīņas rezultātā ieguva 4.vietu. Malači!

1   1   1   

Informāciju sagatavoja: Valentīna Narbute