Noslēdzies makulatūras vākšanas konkursa 1.posms

Konkursa 1.posma rezultāti- no 1.oktobra līdz 20.decembrim starp mācību korpusiem:

1.vieta - 5 461 kg., mācību korpuss Mendeļejeva ielā 1,

2.vieta - 550 kg., mācību korpuss Strādnieku ielā 16,

3.vieta - 270 kg., mācību korpuss Varšavas ielā 23.

2. posms turpināsies no 13.janvāra līdz 14.martam.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa

http://www.zalajosta.lv/lat/makulatura/


Comenius projekta pasākumi

Mēs jau informējām par Comenius apakšprogrammas projektu „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”), ko realizē mūsu mācību iestāde.

Tā kā viens no galvanajiem mērķiem projektā ir pievērst uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, no oktobra līdz decembrim projekta dalībnieki, skolotāji S.Bičkova, I.Antoneviča, V.Ignatjeva, L.Samuilova, V.Isate, J.Krupskis, kā arī TT-21 grupas audzēkņi V.Rubanika un N.Smislova skolā novādija divus pasākumus: mini-projektu „Nozīmīgākās vēstures un kultūras vietas un objekti” un 1.-3. kursa audzēkņiem aptauju "Brīvā laika pavadīšana un aktivitātes šajā laikā".

Lasīt tālāk ...


eraf LOGO_dpv

 

 

 

Parakstīta vienošanās par vērienīga ERAF projekta īstenošanu Daugavpilī

11. decembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā svinīgā ceremonijā tika noslēgta vienošanās starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Profesionālo vidusskolu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros.

Atklājot svinīgo pasākumu, Daugavpils Profesionālās vidusskolas direktore Ingrīda Brokāne atzīmēja, ka projekta īstenošanas gaitā tiks panākta pilnīga izglītības iestādes infrastruktūras modernizācija, tādējādi veicinot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

 1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas dzelzceļš” vadības vizīte

29.novembrī Daugavpils Profesionālo vidusskolu apmeklēja satiksmes ministrs Anrijs Matīss, VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents Uģis Magonis un Personāldaļas vadītāja Lolita Smiltniece.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss uzsvēra, ka Daugavpils Profesionālā vidusskola tiešām gatavo labus un zinošus speciālistus, kuri strādā dzelzceļa nozarē. Viņš atzīmēja, ka tieši šī nozare ir viena no attīstītākajām mūsu valstī, bet Daugavpils ir svarīgs transporta un dzelzceļa mezgls.

 1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Līdzdalība festivālā „Talants bez robežām”

Svētdien, 8. decembrī kinoteātrī „Renesanse” notika Otrais Baltijas bērnu un jauniešu daiļrades festivāls „Talants bez robežām”- „Ezeru malā”- „Ziemas pasaka”. 

Festivālā dažādos žanros- horeogrāfija, vokāls, oriģinālais žanrs (modes teātris, cirka māksla, ilūzija, instrumentālā mūzika) piedalījās kolektīvi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Visu dienu kinoteātrī skanēja mūzika, jautras jauniešu balsis, valdīja pacilājoša radoša gaisotne.

Mūsu skolu pārstavēja modes kolekcija „Saules prieks” (autori M.Arhipova, E.Azareviča, L.Lukjanska, horeogrāfija Ž.Trojāne). Kolekcija apbūra skatītājus ar mūzikas, tērpu un kustību simbiozi, kas ir simbols mūžīgai cīņai starp gaismu un tumsu. Pēc uzstāšanās meitenes saņēma laureāta diplomus un kausu "Žūrijas simpātija”.

Informāciju sagatavoja: Audzināšanas darba nodaļa


Pēdējais zvans Daugavpils Profesionālajā vidusskolā

6.decembrī Daugavpils Profesionālajā vidusskolā notika tradicionālais Pēdējā zvana pasākums, kurā piedalījās 4.kursa audzēkņi un skolotāji. Pēdējais zvans ieskandina eksāmenu sākumu. Tomēr, lai arī skumjš, tas ir arī liela prieka un pateicības brīdis. Skolas abiturienti Pēdējā zvana pasākumā saka paldies saviem skolotājiem par darbu, ko tie ir ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā, saņem apsveikumus un veiksmes vēlējumus eksāmenos no skolas direktores, parlamenta dalībniekiem un skolotājiem un pašiem absolventiem.

1   2   3

 

 

 

 

Priekšā atbildīgs posms, kad jāsakopo visi spēki, lai pabeigtu skolu. Daugavpils Profesionālās vidusskolas kolektīva vārdā novēlējums visiem absolventiem - sasniegt nesasniedzamo un paveikt neiespējamo, lai šīs pēdējās nedēļas ir īpaši ražīgas un veiksmīgas!

Lai mums visiem ir veiksmīgs eksāmenu laiks!

Informāciju sagatavoja: Olga Arhipova


Skola gatavojas parakstīt vienošanos par ERAF projekta īstenošanu

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1957.gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nodrošinās 90,7 miljonus latu profesionālās izglītības infrastruktūras modernizēšanai un konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas veidošanai.

Atbilstoši „Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam” finansējums plānots 11 profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Daugavpils Profesionālā vidusskola mācību aprīkojuma modernizācijā un infrastruktūras uzlabošanā plāno ieguldīt 7 943 823 latus.

Lasīt tālāk ...

Izsludināta jauna Eiropas Savienības programma Erasmus +

22. novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 organizēja starptautisku izglītības projektu izstādi Baltic Expro 2013. Tajā varēja uzzināt par 26 Eiropas Savienības Mūžizglītības un Nordplus programmu projektu rezultātiem. Līdztekus izstādei norisinājās informatīvie semināri, kuru laikā VIAA darbinieki informēja par ES programmu Erasmus+.

Lasīt tālāk ...