Seminārs par efektīvu apgaismojumu

18.septembrī AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā Jūrmalā notika bezmaksas seminārs, kurā Daugavpils Profesionālās vidusskolas elektrotehnikas mācību priekšmeta pasniedzēji iepazinās ar elektriskā apgaismojuma jaunākajām tehnoloģijām un energoefektivitātes iespējām.

Pasākumā par energoefektīvu apgaismojumu stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes pārstāve Kristīne Bērziņa, bet uzņēmumu „Ambergs,” „Philips Baltic,” „Vizulo,” „VEF un Co” speciālisti stāstīja par apgaismes sistēmu energoauditu, par to, kādi uzlabojumi iespējami rūpniecības uzņēmumos, par energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī jaunākās paaudzes LED apgaismojumu un energoefektivitātes iespējām ielu un teritoriju apgaismošanā.

 1   2   3

 

 

 

 

Nākamiem plānotiem semināriem sekojiet līdzi www.latvenergo.lv mājas lapā.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Knišovs un Romualds Vētriņš


Uzsākts jauns Comenius apakšprogrammas projekts

Šī gada septembrī uzsākts Comenius apakšprogrammas projekts „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”), kas ilgs divus gadus. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar skolām no trim Eiropas valstīm: Polijas, Čehijas un Latvijas.

Projekta mērķi ir veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā tolerance, mobilitāte, aktivitāte, pievērst jauniešu uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, paplašināt projekta dalībnieku redzesloku, veicināt starpkultūru kompetences attīstīšanu, stiprināt kontaktus ar Eiropas skolām.

Lasīt tālāk ...

Uzsāktas studijas Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Daugavpils filiālē

Kopš 2013. gada 6. septembra darbu uzsākusi Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Daugavpils filiāle, kas izveidota uz Daugavpils Profesionālās vidusskolas bāzes, piesaistot ne tikai Rīgas, bet arī pašmāju mācībspēkus.

Ir uzņemtas divas mācību grupas 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās „Informācijas tehnoloģijas” un „Inženiermehānika”.

Lasīt tālāk ...

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

Jaunieši joprojām var pieteikties mācībām profesionālajās skolās un saņemt ESF stipendijas Jaunieši, kuri nolēmuši apgūt profesiju kādā no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošajās profesionālās izglītības iestādēm, joprojām var pieteikties mācībām šajā gadā. Kā atzīst iestāžu direktori, daudzu jauniešu pēdējā brīža izvēli par labu mācībām ietekmē tas, ka profesionālo skolu audzēkņi arī šajā mācību gadā turpinās saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas.

Lasīt tālāk ...

STUDENTU IEVĒRĪBAI!

Pirmā kursa audzēkņu izmitināšana dienesta viesnīcās notiks 2013. gada 31. augustā un 1. septembrī no plkst.9.00.


IZM valsts sekretāres vizīte

15. augustā Daugavpils Profesionālajā vidusskolā viesojās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un vecākā referente (augstākajā izglītībā) Laura Treimane.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils Valsts tehnikuma nosaukuma maiņa

Daugavpils Valsts tehnikums ziņo, ka saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 "Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem" no 2013. gada 1. augusta tiks mainīts nosaukums uz Daugavpils Profesionālā vidusskola. Izmaiņas rekvizītos nav paredzētas.


Kvalifikācijas prakses atskaites konference

17. jūnijā Daugavpils Valsts tehnikumā notika KV-41. grupas kvalifikācijas prakses atskaites konference. Konferences mērķis- dot iespēju IV kursa audzēkņiem pastāstīt kā viņi apguva stacijas dežuranta profesiju darba vietā. Prakses periods audzēkņiem bija no 2013.gada 07. janvāra līdz 21. jūnijam. Prakses vieta- stacijas Daugavpils-Krustpils iecirknis.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...