Apkopoti makulatūras vākšanas konkursa rezultāti

Makulatūras vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai” rīkoja „Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, papīrfabriku „Līgatne” un AS „Latvijas valsts meži”. Konkursa mērķis bija rosināt jauniešus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus. Ar konkursa palīdzību tika pievērsta jauniešu uzmanība makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē, kā arī veidota izpratne, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.

Konkurss Daugavpils Valsts tehnikumā norisinājās laikā no 2012.gada 12.novembra līdz 2013.gada 15.martam. Visi kopā savācām 9394 kg makulatūras.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Daugavpils Valsts tehnikums piedalījās "Lielajā talkā"

240 tehnikuma audzēkņi, skolotāji un tehniskie darbinieki labiekārtoja visu tehnikuma korpusu teritoriju un sakopa Luterāņu kapus.

IMG 8756   IMG 8727   IMG 8851

 

 

 

 


Koučinga praktiskais seminārs Preiļos

25. un 26.aprīlī Preiļos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta HansaVET "Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai" ietvaros notika seminārs un praktiskais treniņš par koučinga metodi, tās principiem un nozīmi veiksmīgu audzēkņu prakšu nodrošināšanā.

Koučinga process, tā ir sarunu sērija, kas palīdz audzēknim pietuvoties savām potenciālajām iespējām, saprast savu lomu vai uzdevumus un uzņemties atbildību par turpmākajām darbībām. Koučs (prakses vadītājs) palīdz koučī (audzēknim- topošajam praktikantam) atrast viņa personiskos mērķu sasniegšanas ceļus un paņēmienus, attīstīt nepieciešamās iemaņas un prasmes. Koučs provocē un pavada audzēkni viņa personisko lēmumu meklēšanā, nevis risina problēmas viņa vietā.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Radošais pasākums Malnavā

26. aprīlī Malnavā notika Latgales profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums “Vārdi un darbi, kas vieno…”. Pasākums notika audzēkņu pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas cikla “Mana Latvija 95” ietvaros. 12 profesionālās mācību iestādes demonstrēja radošās dzīves labākos sasniegumus.Šogad svētku tematika Latgales novadā bija veltīta Gaismai, tieši tāpēc visi priekšnesumi tā vai citādi atspoguļoja kāda gaismas avota simbolu, piemēram, mūsu tehnikumu pārstāvēja deju kolektīvs, frizieru šovs „Varavīksnes ceļš” un drēbnieku kolekcija „Saules prieks”.

IMG 8415   IMG 8630   IMG 8490

 

 

 

 

Skatītāju skaļi aplausi, žūrijas pārstāvju augsts vērtējums un pašu dalībnieku gandarījums par padarīto darbu ļauj secināt, ka piedalīšanās bija veiksmīga. Noslēguma pasākums notiks Balvu estrādē 2013.gada 6.un 7.jūnijā.

Paldies visiem, kas piedalījās, gatavoja audzēkņus un veidoja kolekcijas.

Informāciju sagatavoja: Inga Gļinska


Konkursa „Automehānika 2013” fināls Ķīpsalā

26. un 27. aprīlī starptautiskajā autoindustrijas izstādē „Auto 2013” Ķīpsalā notika starptautisks profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Automehānika 2013” fināls, kurā tika noskaidroti labākie jaunie automehāniķi, kuri strādāja ar modernākajām iekārtām un aprīkojumu. Konkursa finālā startēja arī topošo automehāniķukomandas no Igaunijas un Lietuvas. Sīvā cīņā Daugavpils Valsts tehnikuma komanda (Rolands Verdiņš, Nikolajs Matvejevs AM-41.grupa) izcīnīja 10. vietu.

Informāciju sagatavoja: Mihails Semjonovs


Meistarības konkursa „Labākais atslēdznieks” rezultāti

25. aprīlī notika Meistarības konkurss „Labākais atslēdznieks”. Tajā piedalījās 1.kursa divi audzēkņi no katras grupas, kuri apgūst praktiskās mācības atslēdznieku darbos. Dalībnieki savā starpā sacentās par titulu ”Labākais atslēdznieks”. Konkurss notika divos posmos (teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude).

Pēc rezultātu apkopošanas tika noskaidroti uzvarētāji:

1. vieta – Aliks Auziņš (VA-11.grupa),

2. vieta – Mihails Poļakovs (AM-11.grupa),

2. vieta – Andrejs Grandāns (L-11.grupa),

3. vieta – Vadims Medvedevs (AM-E1.grupa),

3. vieta – Oļegs Apeināns (L-E1.grupa).

Pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji saņēma goda rakstus, bet pārējie dalībnieki- atzinības rakstus. Apsveicam uzvarētājus!

Informāciju sagatavoja: Mihails Semjonovs


Arodskolu izaicinājums

24.aprīlī Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments organizēja Neformālās izglītības pasākumu „Arodskolu izaicinājums”. Pasākumā piedalījās 10 komandas: Piparkūciņas - 3.vsk., Apple - 6.vsk., GOLUBJATKI - 9.vsk., Lai Top! - 11.psk., 17.vidusskolas komanda, Desmitie - Valsts ģimnāzija, PatisoniCrew - deju studija STOPTIME, Saulstariņi - Saules skola, A-komanda - Vienības psk., 15.vsk. - komanda.

IMG 7859   IMG 7862   IMG 7873

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Fizikas nedēļas rezultāti

Olimpiāde:

  1. vieta: Viktorija Rubanika (TT – 11.gr.),
  2. vieta: Veronika Valeniece (PR – 11.gr.),
  3. vieta: Mārīte Kipure (KV – 11.gr.), Vladislavs Kapustjonoks (PR – 11.gr.).

Lasīt tālāk ...