Stažēšanās „Volvo Trucks” uzņēmumā

No 14. līdz 18.oktobrim Daugavpils Profesionālās vidusskolas transporta un loģistikas nozares profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem Andrejam Macakam un Leonīdam Davidānam bija iespēja stažēties Rīgā, „Volvo Trucks” uzņēmumā. Apmācības notika projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (identifikācijas Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros.

Stažēšanās laikā pedagogi iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām, apguva aprīkojumu un tā pielietošanas iespējas, izmantojamos materiālus un izejvielas.

Kursu gaitā bija dotas arī prakses iespējas.

Informāciju sagatavoja: Andrejs Macaks


Informatīvais seminārs par jaunākajām MIGATRONIC metināšanas iekārtām

17. oktobrī Varšavas ielas mācību korpusā notika informatīvais seminārs, kura laikā SIA SANISTAL uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar jaunākām MIGATRONIC metināšanas iekārtām un paņēmieniem.

Seminārā piedalījās mūsu pasniedzēji un V-21., L-21. un VA-31. grupas audzēkņi. Bija iespēja pašiem izmēģināt visu aprīkojumu darbībā un par to saņemt vērtīgas balvas no SIA SANISTAL.

Informāciju sagatavoja: Mihails Semjonovs


Karjeras nedēļas dalībnieki iepazina profesijas

Karjeras nedēļu otro gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programmas ietvaros sadarbībā ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm. Pasākumu kopums, kas norisinās Karjeras nedēļas laikā daudzās Latvijas vietās vienlaikus, ir veids, kā jauniešus mudināt domāt par savu karjeras veidošanu, iesaistot tos kopīgās aktivitātēs.

Daugavpils Profesionālā vidusskola organizēja ekskursijas gan Mendeļejeva 1 korpusā, gan Strādnieku 16 korpusā. Mūsu skolu apmeklēja 96 audzēkņi no 7 izglītības iestādēm: Vienības pamatskolas, Lāču pamatskolas, Daugavpils 11. pamatskolas, Daugavpils 1. speciālās pamatskolas, Silenes pamatskolas, Skrudalienas pamatskolas un Logopēdiskās internāt-pamatskolas. Prieks, ka mūsu skolas piedāvātās aktivitātes izmantoja ne vien paši daugavpilieši, bet arī interesenti no kaimiņu novada skolām.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Comenius apakšprogrammas projekta dalībnieku tikšanās Čehijā

Comenius projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) dalībnieki no 8. līdz 12. oktobrim apmeklēja Čehiju skolas partnerības projekta ietvaros. Šī bija pirmā tikšanās, kurā piedalījās 40 projekta dalībnieki (skolotāji un audzēkņi) no trim Eiropas valstīm: Čehijas, Polijas un Latvijas.

Šīs tikšanās mērķi, kā arī visa projekta mērķi, ir veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā tolerance, mobilitāte, aktivitāte, pievērst jauniešu uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, paplašināt projekta dalībnieku redzesloku, veicināt starpkultūru kompetences attīstīšanu, stiprināt kontaktus ar Eiropas skolām.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Direktores vizīte Afganistānā

Daugavpils Profesionālās vidusskolas (DPV) direktore Ingrīda Brokāne Latvijas delegācijas sastāvā laikā no 30.septembra līdz 3.oktobrim apmeklēja Afganistānu, lai tiktos ar Kabulas Politehniskās universitātes un Afganistānas izglītības, transporta un citu ministriju pārstāvjiem.

Delegācijas sastāvā bija Latvijas vēstnieks Afganistānā, Satiksmes ministrijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Daugavpils Profesionālās vidusskolas pārstāvji.

Vizītes laikā, tiekoties ar Kabulas Politehniskās universitātes (KPU) rektoru, administrācijas pārstāvjiem un mācībspēkiem, tika panākta vienošanās sadarbībai dzelzceļa transporta mācību programmu izstrādē atbilstoši šā gada jūnijā parakstītajam sadarbības līgumam, kā arī izskatīta iespēja sadarboties arī citu nozaru speciālistu apmācībā.

Tikšanās laikā direktore I.Brokāne pasniedza KPU rektoram DPV dāvanu- dzelzceļa transporta speciālistu mācību grāmatas.

Vizīte tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Satiksmes un Ārlietu ministrijām.

Informāciju sagatavoja: Ilona Leonova


Audzēkņu darbu izstāde “Rudens zieds”

Rudens dāvā pēdējās krāsas, bet, pie mums- Strādnieku un Mendeļejeva mācību korpusos ir ziedu karnevāls, jo noris instalāciju konkurss- izstāde „Rudens zieds”. Rudens ziedu konkursi pie mums jau ir tradīcija un notiek katru gadu. Ziedi izgatavoti no dažādiem materiāliem: papīra (avīzes un tapetes), plastikāta (plastmasas trauki) un kartona.

Mācību korpusu plašās foajē telpas ir pārvērtušās brīnišķīgā ziedu pļavā. Ziedu dažādās krāsas un formas vēlreiz parādīja mūsu audzēkņu neizsmeļamo fantāziju. Konkursā piedalījās 55 darbi. Žūrijai nebija viegli šajā ziedu pļavā atrast labākos.

IMG 1   IMG 1a   IMG 2

IMG 3   IMG 4   IMG 49317a

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies visiem par dalību konkursā.

Uzvarētāji ir:

  1. vieta- AM- 21., ATS- 41., AM- E1., 3a., DR- 11. (Anastasija Siņica) grupa.
  2. vieta- DR- 11. ( Marija Mukāne), KV- 31., TT- 21.grupa.
  3. vieta- V- 11., V- 41., L- 21., KV- 11., 6a., DR- 21.grupa.

Informāciju sagatavoja: Natālija Jurkeviča


eu flag_llp_lv

 

 

 

Uzsākam īstenot Leonardo da Vinci projektu un izsludinām audzēkņu pieteikšanos uz prakses vietām

Daugavpils Profesionālās vidusskolas 6 audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja būt praksē ārpus Latvijas- Magdeburgas pilsētā (Vācijā).

Projekta nosaukums: „Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņu prakse Vācijā”.

Prakses ilgums: 4 nedēļas (plānots 2014.gada februārī) un 12 nedēļas (plānots 2014.gada februārī, martā, aprīlī).

Projekta mērķi: pilnveidot 3. un 4.kursa programmēšanas tehniķu, automehāniķu un elektriķu specialitāšu 6 audzēkņu profesionālās un personiskās kompetences: praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā (1); sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi vadošajā ārzemju uzņēmumā, kas kopumā veicinās jauniešu veiksmīgāku iekļaušanos Eiropas darba tirgū (2); uzlabot audzēkņu profesionālās vācu valodas zināšanas (3); uzlabot audzēkņu sociālās saskarsmes, komunicēšanas iemaņas un spēju darboties komandā (4); paplašināt audzēkņu redzesloku un veidot pozitīvu skatījumu uz dzīvi (5); iepazīt uzņemošās valsts vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijas (6).

Lasīt tālāk ...

Skolotāju dienas svinīgais pasākums

Skolotājiem šī svētku diena ir iespēja apzināties savu nozīmīgo lomu pārmaiņu procesos, bet skolu vadībai, skolēniem un to vecākiem- iespēja pateikties pedagogiem par ieguldīto darbu un sirds siltumu bērnu audzināšanā.

Jau pāris nedēļas pirms svētkiem Daugavpils Profesionālās vidusskolas gaisā virmoja sajūta – būs kaut kas noslēpumains, nebijis un aizraujošs. Viss līdz pēdējam mirklim tika turēts noslēpumā. No rīta pie durvīm skolotājus sagaidīja galanti puiši un meitenes ar baloniem, visos gaiteņos savus mīļos pedagogus un ciemiņus sveica priecīgi un smaidīgi audzēkņi. Skolas parlaments parūpējās par brīnišķīgiem ziediem.

1   2   3

4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...