Uzsāktas studijas Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Daugavpils filiālē

Kopš 2013. gada 6. septembra darbu uzsākusi Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Daugavpils filiāle, kas izveidota uz Daugavpils Profesionālās vidusskolas bāzes, piesaistot ne tikai Rīgas, bet arī pašmāju mācībspēkus.

Ir uzņemtas divas mācību grupas 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmās „Informācijas tehnoloģijas” un „Inženiermehānika”.

Lasīt tālāk ...

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM

Jaunieši joprojām var pieteikties mācībām profesionālajās skolās un saņemt ESF stipendijas Jaunieši, kuri nolēmuši apgūt profesiju kādā no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotībā esošajās profesionālās izglītības iestādēm, joprojām var pieteikties mācībām šajā gadā. Kā atzīst iestāžu direktori, daudzu jauniešu pēdējā brīža izvēli par labu mācībām ietekmē tas, ka profesionālo skolu audzēkņi arī šajā mācību gadā turpinās saņemt Eiropas Sociālā fonda (ESF) stipendijas.

Lasīt tālāk ...

STUDENTU IEVĒRĪBAI!

Pirmā kursa audzēkņu izmitināšana dienesta viesnīcās notiks 2013. gada 31. augustā un 1. septembrī no plkst.9.00.


IZM valsts sekretāres vizīte

15. augustā Daugavpils Profesionālajā vidusskolā viesojās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un vecākā referente (augstākajā izglītībā) Laura Treimane.

Lasīt tālāk ...

Daugavpils Valsts tehnikuma nosaukuma maiņa

Daugavpils Valsts tehnikums ziņo, ka saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 "Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem" no 2013. gada 1. augusta tiks mainīts nosaukums uz Daugavpils Profesionālā vidusskola. Izmaiņas rekvizītos nav paredzētas.


Kvalifikācijas prakses atskaites konference

17. jūnijā Daugavpils Valsts tehnikumā notika KV-41. grupas kvalifikācijas prakses atskaites konference. Konferences mērķis- dot iespēju IV kursa audzēkņiem pastāstīt kā viņi apguva stacijas dežuranta profesiju darba vietā. Prakses periods audzēkņiem bija no 2013.gada 07. janvāra līdz 21. jūnijam. Prakses vieta- stacijas Daugavpils-Krustpils iecirknis.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Parakstīts jauns sadarbības līgums

13.jūnijā darba vizītē Daugavpils Valsts tehnikumā, lai parakstītu sadarbības līgumu starp Afganistānas un Latvijas izglītības iestādēm dzelzceļa transporta izglītības attīstības jomā, viesojās Kabulas Politehniskās universitātes rektora vietnieks, prof. Abdul Qayuom Karimzada un prof. Mohd Nazir Nejabi.

IMG 8774   IMG 8794   IMG 8816

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Teorētiskās un praktiskās darbības seminārs Metālapstrādes, Mašīnbūves, Mašīnzinību un Transporta nozarēs

2013.gada 10.jūnijā Daugavpils Valsts tehnikumā notika teorētiskās un praktiskās darbības seminārs profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem Metālapstrādes, Mašīnbūves, Mašīnzinību un Transporta nozarēs. Šo semināru ESF projekta” „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) apmeklēja 34 pedagogi no DVT , Rīgas Tehniskās koledžas, Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas.

IMG 1230   IMG 1233   IMG 1239

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...