Izstādes „Tech Industry 2012” apmeklējums

29.novembrī VA- 11, VA- 21 un EM- 11 grupu audzēkņi un skolotāji S.Knišovs, O.Rudzis, V.Svinarjovs un M.Semjonovs mācību ekskursijas ietvaros Ķīpsalas izstāžu centrā apmeklēja ikgadējo starptautisko mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādi.

Lasīt tālāk ...

Pasākums "Heinrihs Heine. Dzeja un dzīve."

29. novembrī tehnikumā notika vācu valodas ārpusstundu pasākums „Henrihs Heine. Dzeja un dzīve.” Idejas autore un organizatore - vācu valodas skolotāja Brigita Mihailova.

Pasākuma galvenais mērķis bija veicināt audzēkņu interesi par 19.gadsimta vācu klasisko literatūru, īpaši akcentējot H.Heines galveno dzejas motīvu- dzimtenes mīlestību. Pasākumā skanēja H.Heines dzejoļi vācu, latviešu un krievu valodā 1. un 2.kursa audzēkņu izpildījumā. Īpaši aktīvi darbojās V.Filimonova, E.Bodendorfa, V.Klenovska un A.Ribakova.

Lasīt tālāk ...

Mācību ekskursija uz Ventspili

Šī gada novembrī Daugavpils Valsts tehnikuma LE-1 grupas audzēkņi un skolotāji devās mācību ekskursijā uz Ventspili. Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar Ventspils dzelzceļa stacijas darba organizāciju, kā arī apskatīt Lokomotīvju depo struktūrvienības darbību.

Pirmā ceļa pietura bija Ventspils dzelzceļa stacija, kur SIA „LDz Cargo Ventspils reģionālā centra” direktors Vladislavs Kļaders, „Baltijas Ekspresis” tehniskais direktors Modris Burkovskis un Ventspils stacijas priekšnieks Tadeušs Keziks sniedza audzēkņiem vispārēju informāciju par Ventspils dzelzceļa staciju, lokomotīvju saimniecības tehniķa pienākumiem un darba iespējām nākotnē. Audzēkņi aktīvi iesaistījās diskusijā un uzdeva jautājumus.

Lasīt tālāk ...

Tuvojas pirmā Advente!

advente

Jau svētdien, 2. decembrī iedegsim sveci Adventes vainagā. Adventes laiks ir saistīts ar diviem atslēgas vārdiem: atnākšana un gaidīšana. Tā ir gatavošanās Ziemassvētkiem, ar kuriem beidzas šis gaidīšanas laiks. Adventes laiks ir sevis izvērtēšanas un vienlaikus labošanās, sirds izmaiņas laiks, kad cilvēks dodas prom no tā, kas viņu apsūdz, pie tā, kas viņu attaisno, tas ir gandarīšanas laiks.

Adventes vainagu pin no skujkoka. Tas, ka šis koks vienmēr ir zaļš, norāda uz to, ka mēs gatavojamies vienmēr esošā, mūžīgā valdnieka dzimšanai, nākšanai pasaulē. Adventes laika krāsa ir violetā: tā ir sarkanās – ciešanu un zilās – cerību krāsas sajaukums.  Un svecēm jābūt šajā krāsā. "Vainags apļa veidā jau pats ir simbolika, kas rāda, ka mēs gatavojamies satikt mūžīgo. Aplis ir mūžīga ritējuma zīme. Un sveces, kuras aizdedzinām katru svētdienu, aizvien vairāk izgaismo ceļu, pa kuru Dievs mums tuvojas, liecina par Gaismu, kas nāk pasaulē."

(mācītājs  Jānis Bitāns)


Fotoizstādes „Latvija manām acīm” rezultāti

IMG 4377   IMG 4442   IMG 4382

 

 

 

 

Svinīgo pasākumu ietvaros, kas tika veltīti Latvijas neatkarības gadadienai, tehnikumā tika organizēta fotoizstāde „Latvija manām acīm”. Viens no konkursa mērķiem bija sekmēt audzēkņu interesi par savas valsts tradīcijām un dabas bagātībām, kā arī attīstīt audzēkņu radošās iztēles spējas. Konkursam tika izvirzīti 25 fotomākslas darbi no 19 audzēkņu grupām. Jāatzīmē, ka konkursā piedalījās ne tikai audzēkņi, bet arī skolotāji. Neskatoties uz radošo darbu daudzveidību, žūrija izvirzīja 3 godalgotās vietas.

Lasīt tālāk ...

Nordplus programmas Mobilitātes dalībnieku atskaites seminārs

27.novembra pasākumā piedalījās izglītības darba metodiķi, struktūrvienību vadītāji, loģistikas nozares vadošie pasniedzēji, projektu vadītāji un mobilitātes dalībnieki.

Semināra uzdevums bija prezentēt projekta īstenošanas laikā Lietuvā gūto pieredzi- iepazīstināt klātesošos ar jauniegūtām idejām un sniegt ieskatu partnerinstitūcijas pieredzē, kura saistīta ar konkurētspējīgu loģistikas speciālistu sagatavošanu Eiropas darba tirgum.

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas olimpiādes rezultāti

22. novembrī Varšavas ielas mācību korpusā notika 1. kursa audzēkņu angļu valodas olimpiāde. Tajā piedalījās 24 studenti, kuri 80 minūšu laikā centās pārbaudīt savas zināšanas, veicot, rakstīšanas, lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumus.

Sveicam uzvarētājus:

1. vieta - V.Rubanika (TT-11),

2. vieta - N.Doroško (KV-11) un V.Dubovskis (L-11),

3. vieta - V.Pikaļovs (L-11).

Labākie audzēkņi janvārī piedalīsies Daugavpils pilsētas atklātajā angļu valodas olimpiādē. Novēlēsim audzēkņiem panākumus arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja: Jūlija Plečkena


Semināra „Iegaumēt – tas ir vienkārši” rezultāti

Tehnikumā notika seminārs „Iegaumēt – tas ir vienkārši”. Semināra mērķis bija informēt audzēkņus par atmiņas veidiem un īpatnībām (uzstājās Vladislavs Kapustjonoks, PR- 11.grupa), iepazīstināt ar iegaumēšanas principiem (Marija Pavlova, KV- 31.grupa), noskaidrot par krāsas ietekmi uz cilvēka iegaumēšanas spējām (Ligita Možeiko, EG- 31.grupa). Semināra laikā audzēkņi tika informēti par iegaumēšanas principiem, kuri palīdz viņiem mācību procesā. Praktiskās daļas laikā katra grupa novērtēja savas atmiņas iegaumēšanas spējas un prasmi koncentrēties dažādos apstākļos (Aleksands Valainis, KV- 31.grupa un Aleksandra Golovina, 22.grupa). Seminārā piedalījās 2.kursa audzēkņi un grupu audzinātāji.

Lasīt tālāk ...