Olimpiādes „Labākais automehāniķis” rezultāti

20. martā notika olimpiāde „Labākais automehāniķis”, kurā piedalījās grupas AM-31 un AM-E1 audzēkņi. No katras grupas piedalījās astoņi dalībnieki, kuri sacentās par titulu ”Labākais automehāniķis”. Olimpiāde sastāvēja no trim posmiem un pēc rezultātu apkopošanas tika noskaidroti uzvarētāji:

  1. vieta – Eduards Ivanovs (AM-E1.)
  2. vieta – Artūrs Blumbergs (AM-E1.)
  3. vieta – Kaspars Jaundzems (AM-31.)

Pirmo trīs godalgoto vietu ieguvēji saņēma goda rakstus, pārējie dalībnieki saņēma atzinības rakstus. Apsveicam uzvarētājus!

Informāciju sagatavoja: Mihails Semjonovs


Kvalifikācijas prakse skaistumkopšanas salonā KOLONNA

9. martā mūsdienu kultūras centrā „Sapņu Fabrika” (Rīgā) notika kāzu kleitu modes skate. Frizūras līgavu tērpu demonstrētājām veidoja Rīgas salonu KOLONNA frizieri, mācību centra pasniedzēja Anita Elga Oliņa un mūsu tehnikuma 12.a grupas audzēkņi Iļja Aļminovičs, Daniils Besedins un Viktors Opečonoks.

Lasīt tālāk ...

Pieredzes apmaiņa Ventspils augstskolā

11. martā tihka organizēta pieredzes apmaiņa Ventspils augstskolā, kur iepazināmies ar "Telekomunikāciju", "Datoru tīklu" un "Zinātniskā video, audio un radiofrekvenču pārraides tehnoloģiju" laboratorijām. Datorzinātņu un telekomunikāciju katedras vadītājs Romass Pauliks organizēja ekskursiju un nodemonstrēja mūsdienīgas telekomunikāciju mēriekārtas un darba stendus. Iegūta vērtīga informācija un izdales materiāli, kurus var izmantot Automātikas, Telemehānikas un Sakaru nodarbībās, Programmēšanas un Datorsistēmu izglītības programmu tehniķu grupās.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Pasākums „Jaunais profesionālis 2013”

Izstādes „Skola 2013” ietvaros no 28.februāra līdz 3.martam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās jauno profesionāļu konkursu pasākums, ko ik gadu rīko Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC). Pasākuma „Jaunais profesionālis” mērķis ir veicināt izpratni par profesionālās izglītības nozīmi Latvijā un sekmēt tās attīstību, veidojot sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Konkursa aktivitātes veidotas līdzīgi Eiropas un pasaules profesionālās izglītības konkursu prasībām, bet profesionālās meistarības konkursi tiek attīstīti tādā līmenī, lai veiksmīgi konkurētu ar katras nozares profesionāļiem pasaulē.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Karjeras diena Jēkabpilī

6. martā notika profesionālās izglītības jomā izglītojošs pasākums Jēkabpils pilsētas un novadu pamatskolu un vidusskolu skolēniem. Ar savas skolas prezentācijām uz Jēkabpili devās Aizkraukles profesionālā vidusskola, Ogres Valsts tehnikums, Barkavas arodvidusskola, Daugavpils Valsts tehnikums, Vecbebru profesionālā vidusskola, Viduslatgales profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Latvijas Jūras akadēmijas jūrskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Jāņa Ivanova mūzikas vidusskola un Jēkabpils Agrobiznesa koledža.

 1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Matemātikas olimpiādes rezultāti Strādnieku un Varšavas ielas mācību korpusos

Matemātikas olimpiādē no Strādnieku un Varšavas ielas mācību korpusiem piedalījās 44 audzēkņi. Olimpiādes uzvārētāji ir sekojoši:

  1. vieta – Anastasija Korčevnaja (EG-31. gr.),
  2. vieta – Ivars Meinerts (V-31. gr.),
  3. vieta – Vladislavs Kapustjonoks (PR-11. gr.).

Lasīt tālāk ...

Matemātikas olimpiādes rezultāti mācību korpusā Mendeļejeva ielā

Matemātikas olimpiādē piedalījās 34 audzēkņi. Olimpiādes uzvārētāji ir sekojoši:

  1. vieta – Ruslans Gaigals (L–11. gr.) un Juta Pavlova (22. gr.),
  2. vieta – Anna Daļecka (TT–21. gr.), Jūlija Ļahovska (KS–11. gr.), Karina Dedele (20. gr.) un Viktorija Rubanika (TT–11. gr.),
  3. vieta – Mihails Gurins (EM–11. gr.).

Matemātikas nedēļas ietvaros tika rīkots plakātu un sienas avīžu konkurss. Kopumā iesniedza 33 darbus, no kuriem 18 sienas avīzes un 15 plakāti. Audzēkņu darbus vērtēja žurija, kuras sastāvā bija direktore Ingrīda Brokāne, nodaļas vadītāja Jeļena Aleksejeva, audzināšanas nodaļas vadītāja Nataļja Jurkeviča, interešu izglītības skolotāja Ludmila Lukjanska un izglītības metodiķe Jeļena Dideviča. Godalgotās vietas tika sadalītas sekojoši:

Lasīt tālāk ...

Saņemts pozitīvs vērtējums projekta īstenošanai

Nodarbinātības valsts aģentūra apstiprinājusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitātes „Darbnīcas jauniešiem” izsludinātā iepirkuma rezultātus.

Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās jomas un katrā jomā darboties trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim bezdarbniekam ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.

Lasīt tālāk ...