Naujenes spēcīgāko vīru skaitā- mūsu pasniedzējs

18. janvārī sveica Daugavpils novada konkursa „Sporta laureāts 2012” uzvarētājus dažādās nominācijas.

Daugavpils Valsts tehnikums sveic 2012. gada sporta laureātu - mūsu pasniedzēju Alfrēdu Kokinu, kurš nominācijā “Novada labākais sporta veterāns“, ieguva 3. vietu.

foto kokins

Informācija no laikraksta „Latgales Laiks”, 2013.gada 22.janvāris


Mācību un pieredzes apmaiņas seminārs „CONCEPT PASAULE”.

Īsts frizieris nekad nepārtrauc mācīties, viņš bezgalīgi pilnveido savas prasmes, vienmēr atrod pareizo risinājumu sarežģītos, nestandarta gadījumos un veido neatkārtojamus tēlus. Friziermākslā uzticīgie palīgi ir matu kopšanas līdzekļi, tāpēc programmas „Frizieru pakalpojumi” skolotāji sadarbībā ar SIA”I.L.Onda” pārstāvjiem organizēja markas CONCEPT mācību un pieredzes apmaiņas semināru „CONCEPT PASAULE”.

Lasīt tālāk ...

Make-up veidošanas māksla

2013. gada 14.janvārī Daugavpils Valsts tehnikumā notika make–up seminārs 13.a grupas audzēknēm. Semināru vadīja Jekaterīna Litvinova-Rogaļčuka, kura mācījās Francijā. Audzēknēm tika piedāvāti dažāda veida make-up veidošanas varianti: ikdienas, smokie eyes, vakara. Meitenes ar lielu interesi klausījās par jaunajiem kosmētiskajiem līdzekļiem, par to pielietojumu, kā arī praktizējās make-up veidošanā.

Informāciju sagatavoja: Olga Gaujeniete


Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 22.oktobra vēstuli Nr. 01-16/4601 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2012./13. mācību gadā”, Daugavpils pilsētas Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vēstuli Nr.1-08/1134 „Par pedagogu profesionālās darbības 1.- 3.kvalitātes pakāpes novērtēšanas procesa nodrošināšanu” un balstoties uz IZM īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” gūto pieredzi, Daugavpils Valsts tehnikumā tiek organizēta 2.-3.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanai un nodrošināšanai novērtēšanas posmā izveidota vērtēšanas komisija (DVT direktores 2012.gada 3.decembra Rīkojums Nr. 01-9/164 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvu”), kuras mērķis, pamatojoties uz pedagoga rakstisku iesniegumu, ir veicināt pedagoga karjeras izaugsmes iespējas, analizējot izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitāti.

Lasīt tālāk ...

Ziemassvētku pasaka

21. decembrī, pēdējā mācību dienā, mūsu audzēkņi uzdāvināja visiem Ziemassvētku pasaku. Negaidīts pasakas stāsts ar pārsteidzošiem piedzīvojumiem, radošiem personāžiem (Zelta zivtiņa, Sergejs Zverevs, Jūlijs Cēzars, Asterix un Obelix), kostīmiem un jautrām dejām – visu to izdomāja, uztaisīja un izpildīja mūsu audzēkņi. Pasakas beigās, kā vienmēr, labums uzvarēja ļaunumu, taisnīgums bija noteikts un fināla dziesma vēstīja, ka jau nāk Jaunais gads. Zālē bija pārsteidzoši pasakaina atmosfēra.

Paldies visiem par pasākumu un labu noskaņojumu!

Informāciju sagatavoja: Nataļja Jurkeviča


Noslēdzies makulatūras vākšanas konkursa 1.posms

Konkursa 1.posma rezultāti- no 12.novembra līdz 21.decembrim starp mācību korpusiem:

1.vieta- 932 kg., mācību korpuss Mendeļejeva ielā 1,

2.vieta- 700 kg., mācību korpuss Strādnieku ielā 16,

3.vieta- 660kg., mācību korpuss Varšavas ielā 23.

starp audzēkņu grupām:

1.vieta- 400 kg., V-31 .grupa (klases audzinātāja Ņina Smuļko),

2.vieta- 390 kg., 3A .grupa (klases audzinātāja Oksana Kartašova),

3.vieta- 190 kg., SC-41 .grupa (klases audzinātāja Vera Ignatjeva),

Lasīt tālāk ...

Aicina rūķu namiņš!

1   2   3

1   2   3

Pirms Ziemassvētkiem pie krāšņās svētku egles Vienības laukumā savas durvis atvēra Rūķu namiņš.

Gadu mijā, ziemas visskaistākajā laikā, namiņā kopā ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem notiek visjaukākās rotaļas un rūķu darbnīcu nodarbības. Katram namiņa apmeklētājam – gan lielam, gan mazam ir iespēja demonstrēt savus talantus un spējas dažādu atrakciju virknē. Šogad 17. un 18. decembrī no plkst. 16.00 līdz 18.00 pasakainajā Rūķu namiņā radošajās darbnīcās piedalījās arī Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņi un pedagogi. Meitenes kopā ar bērniem un vecākiem gatavoja skaistus mīļus rūķīšus, lai dāvātu brīnumaino Ziemassvētku noskaņu arī citiem.

Paldies visiem, kas organizēja šo skaisto pasākumu!

Informāciju sagatavoja: Nataļja Jurkeviča


Pie mums viesojas ciemiņi no Afganistānas

Laikā no š.g. 17. līdz 20.decembrim Latvijā viesojas Kabulas Politehniskās universitātes rektora vietnieks, prof. Abdul Qayuom Karimzada un prof. Mohammad Nazir Nejabi.

Vizītes laikā 19.decembrī viesi apmeklēja Daugavpils Valsts tehnikumu, lai iepazītos ar dzelzceļa transporta un pakalpojumu izglītības programmu metodisko un materiāli tehnisko bāzi. Tika pārrunātas iespējas tālākai sadarbībai.

Lasīt tālāk ...