Izglītojošs seminārs enerģētikā

25.oktobrī skolotāji Sergejs Knišovs un Andrejs Dortiņš organizēja izglītojošu semināru par starptautiskā izstādē „Vide un enerģija” gūto pieredzi.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros enerģētikas nozares profesionālā izglītībā iesaistītiem skolotājiem tiek organizētas dažādas aktivitātes profesionālās meistarības pilnveidei. Viena no tādām bija mobilitāte uz Tamperes Kompetences centru Somijā. Šoreiz- starptautiskā izstāde un apmācības semināru cikls.

Lasīt tālāk ...

Konkursa „Ko Tu proti?” mācību korpusa Strādnieku ielā rezultāti

Katrs no mums ir spēju un prasmju, zināšanu un talantu mozaīka. Kā noteikt savas īpašās dotības, kā pareizi tās realizēt? Uz šo jautājumu Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņi un viņu skolotāji mēģināja atbildēt konkursa „Ko tu proti ?” ietvaros.

Katru gadu mūsu tehnikuma saime papildinās ar jauniem audzēkņiem, jauniem spēkiem un idejām. Konkursa mērķa auditorija- pirmā kursa audzēkņi. Pasākuma programmā bija gan deju un dziesmu priekšnesumi, gan prezentācijas par savu profesiju.

Lasīt tālāk ...

Seminārs “Inovāciju akadēmija” Ogrē

18.un 19. oktobrī Ogres Valsts tehnikumā notika Latvijas profesionālo mācību iestāžu pašpārvalžu pārstāvju seminārs, kurā piedalījās vairāk nekā 30 mācību iestādes. Daugavpils Valsts tehnikumu pārstāvēja Katerīna Lukaševiča EG-31, Ligita Mažeiko EG-31 un parlamenta konsultante Inga Gļinska.

Lasīt tālāk ...

UNESCO nedēļas apskats

UNESCO nedēļas 2012 ietvaros Daugavpils Valsts tehnikumālaikā no 15.- 22.oktobrim tika īstenotas vairākas aktivitātes:

  1. Izstādīta izglītojoša izstāde par UNESCO un UNESCO programmām (mācību korpusos Strādnieku ielā 16 unMendeļejeva ielā 1).
  2. Īstenots izglītojošs seminārs skolotājiem par UNESCO programmām.
  3. Novadītas kultūras vēstures un vēstures mācību stundas, audzināšanas stundas veltītas UNESCO tematikai.
  4. Izveidota fotoreportāža par UNESCO Pasaules mantojumu Latvijā. Audzēkņu radošā darba grupa veidoja fotoreportāžu par Daugavas lokiem.
  5. Direktores vietnieks izglītības jomā Oļegs Kartašovs 17.oktobrī piedalījās pārskata par globālo monitoringu 2012 „Jaunieši un prasmes” atklāšanas un UNESCOAsociēto skolu projekta dalībskolu (2012- 2015) izsludināšanas pasākumā Rīgā.
  6. Noslēguma pasākums 22.oktobrī-UNESCO zināšanu spēle- breinrings 3.kursa audzēkņiem.EG-31 grupas komanda, apsteidzot TT- 31 grupu ar 1 punkta pārsvaru, ieguva 1.vietu. 3.vietā palika PR- 31 grupas komanda. 

    Lasīt tālāk ...

Konkursa „Ko Tu proti?” rezultāti

18. oktobrī Mendeļejeva ielas korpusā notika talantu konkurss „Ko Tu proti?”. Konkursa pamatmērķis bija atklāt jaunos, talantīgos audzēkņus, kuriem ir nepieciešama atzinība un atbalsts. Mūsu tehnikumā šis konkurss notiek jau vairākus gadus, un audzēkņu parlaments cer, ka izdosies to ieviest kā tradīciju. Šogad mēs varējām vērot 5 priekšnesumus. Savus talantus atklāja FR, EM, DT, KS, GP grupas. Dalībnieki prezentēja savas radošās spējas žanros: deja, dziesma, instrumentālā mūzika u. c. Tos vērtēja žūrija, kuru pārstāvēja trīs skolotājas un trīs audzēkņi no parlamenta.

Lasīt tālāk ...

Polijas delegācijas vizīte

23. oktobrī tehnikumā viesojās delegācija no Polijas, Elk pilsētas. Tikšanās laikā tika pārrunāti iespējamās sadarbības attīstības virzieni. Viens no jautājumiem bija sadarbība sporta jomā, jo mūsu sportisti no 31.janvāra līdz 2.februārim gatavojas piedalīties Polijas starptautiskajā mini futbola čempionātā starp vidusskolu skolēniem. Futbola čempionātā piedalīsies skolēni no Polijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas.

Lasīt tālāk ...

Starptautiskā izstādē „Vide un Enerģija” Rīgā

No 18. līdz 21. oktobrim Ķīpsalā notika 8. starptautiskā enerģētikas, energo-efektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstāde „Vide un Enerģija 2012”, kurā šogad tika akcentēti energoefektivitātes, energoapgādes, vides tehnoloģiju un infrastruktūras uzlabošanas risinājumi un atjaunojamās enerģijas resursu efektīva izmantošana.

Apmeklētāji varēja iepazīties ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem saules, vēja un citu dabas resursu efektīvā izmantošanā energoapgādē, ko piedāvāja uzņēmēji no Kanādas, Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Čehijas, Zviedrijas, Polijas, Baltkrievijas, Lietuvas.

Lasīt tālāk ...

Ikgadējā starptautiskā konference vides izglītībā

19. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika ikgadējā starptautiskā konference „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: resursi un bioloģiskā daudzveidība”.

Konferences programma bija iedalīta plenārsēdē un stenda referātu (posteru) sesijā. Konferencē piedalījās Latvijas un Eiropas augstskolu, skolu, zinātniski – pētniecisko institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Lasīt tālāk ...