8. Baltijas vācu valodas skolotāju konference

"Globāli dzīvot, eiropeiski domāt, vāciski runāt!"

Ar šo devīzi no 11. – 13. oktobrim Rīgā norisinājās 8. Baltijas vācu valodas skolotāju konference, kurā piedalījās vācu valodas skolotāji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Šveices, Austrijas, Dānijas, Baltkrievijas, Krievijas un Somijas. Pateicoties tehnikuma direktores Ingrīdas Brokānes atbalstam, šajā konferencē piedalījās vācu valodas skolotājas Ļubova Deļmuhamedova un Jeļena Sardiko.

Lasīt tālāk ...

Angļu valodas konkurss „American Day”

18. oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika angļu valodas konkurss „American Day”. Pasākums bija veltīts skolēniem un audzēkņiem, ar mērķi rosināt un aktivizēt interesi par angļu valodu, kā arī veicināt interesi un paplašināt zināšanas par ASV vēsturi un kultūru.

Konkursā piedalījās arī mūsu audzēkņi: Vjačeslavs Gorins (ATS-31), Linda Plahotnija (KV-21), Arturs Karmazins (L-21) un Valērija Kļenovska (TT-21) ar komandas nosaukumu „Pulse”. Parādot savas zināšanas ne tikai izzinošajos, bet arī radošajos konkursos, mūsu komanda ieguva 5. vietu.

Informāciju sagatavoja: Jūlija Plečkena


ESF projekta videokonference

11.oktobrī tehnikuma pārstāvji- profesionālās izglītības skolotāji un prakses vadītāji O. Gaujeniete, V. Suvorova , A. Smorodkins un izglītības metodiķe D. Ļecka piedalījās Eiropas Sociāla fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros rīkotajā 4. starprezultātu videokonferencē „Profesionālās izglītības pedagogu stažēšanās uzņēmumos un profesionālās izglītības kompetenču centros Latvijā un Eiropā – pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide”.

Lasīt tālāk ...

UNESCO nedēļas 2012 pasākumi

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija no 2012.gada 15.- 19.oktobrim jau otro gadu rīkos UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta diviem zīmīgiem notikumiem- UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20.gadadienai un 40.gadadienai kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.

Lasīt tālāk ...

Frizieru radošo darbu izstāde

Aicinām apmeklēt frizieru radošo darbu izstādi. Gaidīsim Jūs katru dienu no plkst. 08.00 līdz 16.00 mācību frizētāvā Mendeļejeva ielā 1.

1   2

 

 

 

 

 


Konkursa “Pīlādžu laiks” rezultāti

Visskaistākām ogām pasaulē
Pilni šoruden pīlādžu zari…
/I.Ziedonis/

8. oktobrī tehnikumā noslēdzās rudens kompozīciju konkurss „Pīlādžu laiks” No tik daudzveidīgās rudens krāsu paletes konkursa darbu veidošanai konkursantiem tika piedāvāts tikai viens pamatmateriāls-pīlādzis. Konkursa dalībnieki radoši un spilgti pasniedza savu rudens skaistuma redzējumu, ka darbu oriģinalitāte pārsteidza gan izstādes skatītājus, gan konkursa žūriju. Darbu vērtēšana notika vairākās nominācijās.

Lasīt tālāk ...

Pieredzes apmaiņa Jēkabpilī

10.oktobrī Projektu un ārējo sakaru, Informācijas tehnoloģiju nodaļu darbinieki apmeklēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, lai iepazītos ar kolēģu paveikto, pielietojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas un programmatūras administrēšanas darba un mācību procesa nodrošināšanai. Mūs laipni sagaidīja koledžas direktors Roberts Glaudiņš. Diskusijas laikā izzinājām koledžas darba specifiku, aktuālus attīstības jautājumus, kā arī iepazināmies ar materiāli tehnisko bāzi. Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Laura Rakova informēja par iesaistīšanos dažādos projektos.

Lasīt tālāk ...

Ekskursija uz AS "Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca"

27. septembrī Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņiem bija organizēta ekskursija uz uzņēmumu AS "Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca". Ekskursijā piedalījās VA-21. grupas audzēkņi un skolotāja Vera Paļčika. Ekskursijas laikā audzēkņi apmeklēja liešanas cehu, kalēju cehu un kalumu izgatavošanas iecirkni instrumentālajā cehā. Audzēkņi iepazinās ar liešanas veidiem un ražošanu, uzzināja kā notiek liela un vidēja izmēru kalumu izgatavošana. Tehnikumam ir ilggadīga sadarbības pieredze ar šo uzņēmumu, daudzi tehnikuma absolventi pašlaik tur strādā.

Informāciju sagatavoja: Artūrs Turlajs