karjera seti


PIKC Daugavpils tehnikuma veiksmes stāsts darbā ar jaunatni.

1   2   4

5   7   8

24.septembrī PIKC Daugavpils tehnikumā notika Audzēkņu līdzpārvaldes pirmā darba sanāksme un tikšanās ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas speciālistiem.

Sanāksmes gaitā jauniešiem tika stāstīts arī par līdzdalības iespējām Daugavpilī, par priekšrocībām būt sabiedriski aktīviem, kā arī par dalību jauniešu organizācijās. Jaunatnes nodaļas speciālisti konsultēja par līdzpārvaldes izveidi un tās darba organizēšanu, kā arī uzaicināja tehnikuma studentus uz Jauniešu domi.

Lasīt tālāk ...

  

Izsludināta pieteikšanās dalībai 2019/2019.mācību gada Audzēkņu pārvaldē.

velesanas2019

Otrdien, 24.septembrī, notika “Audzēkņu pārvaldes” pirmā darba sanāksme pulciņa “Esmu līderis” ietvaros. Sanāksmes ietvaros tika apstiprināti Daugavpils tehnikuma Audzēkņu līdzpārvaldes vēlēšanu nolikums un Audzēkņu līdzpārvaldes valdes vēlēšanu kārtība, kā arī tika izveidota un apstiprināta vēlēšanu komisija piecu cilvēku sastāvā:

1. Viktorija Maslobojeva KS-21

2. Margarita Kostigova TT-41

3. Larisa Ostapko KS-31

4. Pjotrs Gorkins PR-21

5. Deniss Vingris PR-21

Vēlēšanu komisijas pirmās sēdes darba kārtībā tika izvēlēts un apstiprināts Audzēkņu līdzpārvaldes vēlēšanu datums – 8.oktobris. Līdz 27.septembrim visi Daugavpils tehnikuma audzēkņi tiek aicināti pieteikt savu kandidatūru dalībai 2019./2020. mācību gada Audzēkņu pārvaldē. Pieteikumus iesniegt elektroniski līdz 27.septembrim, aizpildot anketu:

https://forms.gle/FTeMwNkiSsKbn1HCA


sem school_logo

 

 

 

Noslēgusies dalībnieku atlase Erasmus+ ārvalstu praksēm

Noslēgusies dalībnieku atlase Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projektā “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā.” (Nr.2019-1-LV01-KA116-060226).

Atlasē piedalījās 5 datortehniķi, 6 programmētāji, 6 transporta pārvadājumu komercdarbi-nieki, 7 elektrotehniķi, 10 automehāniķi, 3 frizieri, 2 tērpu izgatavošanas un stila speciālisti un 4 klientu apkalpošanas speciālisti.

Lasīt tālāk ...

  

Notiek pieteikšanās konkursam "Ko Tu proti?" pirmā kursa audzēkņiem.

ktp 2019

https://forms.gle/3MC3zj8Hov3M1G4FA

Nolikums: https://docs.google.com/document/d/1LkEF3u_fy8n3SMDVdug04-Pf2Z9dmujgZFEDmqBMBoA/edit?usp=sharing

 

 

24.septembrī  notiks “Jauniešu parlamenta” un pulciņa “Esmu līderis” 2019. mācību gada pirmā darba sanāksme.

Otrdien, 24.septembrī, Daugavpils tehnikuma (Strādnieku iela 16), plkst. 15.30, aktu zālē (auditorija Nr. 316) notiks “Jauniešu parlamenta” un pulciņa “Esmu līderis” 2019.mācību gada pirmā darba sanāksme.

Sanāksmes darba kārtība:

1. Interešu izglītības nodaļas skolotāja un pulciņa “Esmu līderis” vadītāja Jura Ostrovska uzruna;

2. Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākā speciālista Artjoma Pučinska uzruna;

3. Iesniegumu pieņemšana (tiem, kuri vēl nav iesnieguši) iestāties pulciņā “Esmu līderis” un darboties “Jauniešu parlamentā”;

4. Vēlēšanu komisijas apstiprināšana (apstiprina iepriekšējā gada līdzpārvaldes pārstāvji); Piezīme: sanāksmes izskaņā, vēlēšanu komisijai tiks uzdots noteikt Audzēkņu jaunās līdzpārvaldes vēlēšanu datumu.

5. Daugavpils tehnikuma audzēkņu līdzpārvāldes vēlēšanu nolikuma apstiprināšana; Piezīme: visiem pagajušā gada līdzpārvaldes pārstāvjiem pirms sanāksmes tiks iedots DT audzēkņu līdzpārvaldes vēlēšanu nolikums.

6. Daugavpils tehnikuma audzēkņu līdzpārvaldes valdes vēlēšanu kārtības apstiprināšana; Piezīme: visiem pagajušā gada līdzpārvaldes pārstāvjiem pirms sanāksmes tiks iedots DT audzēkņu līdzpārvaldes valdes vēlēšanu nolikums.

7. Vispārīgie jautājumi.

Pagājušā un tekošā mācību gada “Jauniešu parlamenta” līdzpārvaldes pārstāvjiem ierašanās obligāta.

 parlament 2019


Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils tehnikums” ar vērienu notika svinīgais “Pirmkursnieku iesvētīšanas” pasākums.

12. septembrī Profesionālās izglītības kompetences centrā „Daugavpils tehnikums” notika svinīgais pasākums “Pirmkursnieku iesvētīšana”. Ar šo pasākumu, tika atjaunota studentu iecienītā tradīcija – pirmkursnieku iesvētīšana. Uz pasākumu ieradās ap 250 pirmkursnieku, kuri šogad iesāka mācīties Daugavpils tehnikumā. Sadarbībā ar Jauniešu parlamentu un vecāko kursu audzēkņiem, pirmkursniekiem tika izdomāti interesanti pārbaudījumi, kuros vajadzēja pierādīt sevi ar intelektuālo atjautību, fizisko sagatavotību un citām iemaņām.

Mirkstot, skrienot, izejot cauri šķēršļiem ar sasietām rokām un kājām, rakstot diktātus, dungojot dziesmas un kārtojot klases, visu grupu pirmkursnieki veiksmīgi pārvarēja visus pārbaudījumus.

Audzēkņu atsaucība un pozitīvā gaisotne, kas virmoja šajā dienā, lika drošu pamatu šīs tradīcijas turpinājumam arī nākošgad.

 1   2   10

 

 

 

 

3   4   5

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...