Karjeras attīstības atbalsta pasākums

“Nāc mums līdzi: Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis”

karjeras attistibaESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kura mērķis ir karjeras vadības prasmju attīstība notika trīs tikšanās (divas praktiskās nodarbības un viena ekskursija) ar mērķi iepazīt darba vidi un karjeras iespējas dzelzceļa uzņēmumā un ārpus dzelzceļa. Praktiskajās nodarbībās audzēkņi iepazina uzņēmuma iekārtu darbību, prasības ATS speciālistiem, vispārizglītojošo priekšmetu lomu ATS speciālistu sagatavošanā. Praktiskās nodarbības ATS-31 grupai notika 31.10.2017. VAS "Latvijas Dzelzceļš" Daugavpils signalizācijas un sakaru distances metroloģijas grupā un 21.11.2017. VAS "Latvijas Dzelzceļš" Daugavpils signalizācijas un sakaru distances Remontu tehnoloģijas iecirknī.

Lasīt tālāk ...

Seminārs ”Tehniskās kompetences”

23.11.2017. Varšavas ielā 23 notika 1. kursa audzēkņiem seminārs ”Tehniskās kompetences” ar mērķi: iepazīstināt audzēkņus ar tehnisko specialitāšu kompetencēm. Semināru organizēja un novadīja profesionālo priekšmetu skolotāji: A.Vagele, V.Paļčika, V.Svinarovs.

078   080   082

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Seminārs “Jaunākās tendences matu apstrādē”

22.novembrī tehnikuma mācību frizētavā notika seminārs “Jaunākās tendences matu apstrādē”. Seminārā piedalījās programmas “Frizieru pakalpojumi” audzēkņi un pedagogi. Skolotāja Valentīna Saulīte dalījās ar iegūtajām zināšanām Valsts izglītības satura centra organizētajā ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) Profesionālās izglītības iestāžu Skaistumkopšanas pedagogu un prakšu vadītāju praktiskās darbības seminārā “Jaunākās tendences matu apstrādē un frizūru veidošanā”, kas notika Jelgavas Amatu vidusskolā.

DSC 2274   DSC 2275   DSC 2279

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Radošo darbu konkurss vācu valodā

2. kursa audzēkņi (TT-21,KS-21) bija ierosināti un aicināti piedalīties radošo darbu konkursā, kurš bija veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai. Konkursu organizēja vācu valodas skolotāja M.Vasiļevska. Divu nedēļu laikā audzēkņi gatavoja posterus un prezentācijas par Latviju. 16. novembrī viņi prezentēja savus darbus, kā arī vērtēja viens otru. Konkurss tika organizēts vācu valodā. Pasākuma laikā no audzēkņu puses bija uzdoti jautājumi par posteru saturu svešvalodā. Bija piedāvātas tēmas: „Latvijas daba“, “Mana pilsēta“, „Latvijas svētki“, “Mūzika un kultūra“, „Latvijas pilsētas“, “Mana dzimtene“, “Sports Latvijā“.

20171110 090612   20171122 213542

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros audzēkņu brauciens uz izstādi “Baltic Beauty 2017"

4. novembrī mūsu frizieru programmas audzēkņi kopā ar skolotāju Olgu Gaujenieti un Lidiju Labuti, lai iegūtu iedvesmojumu, apmeklēja Starptautisko skaistumkopšanas izstādi “Baltic Beauty 2017", kas notika Rīgā.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Latvijas valsts neatkarības 99. gadadiena Daugavpils tehnikumā

Šonedēļ mūsu valstī bija notikuši svinīgie pasākumi, veltītie Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai. PIKC Daugavpils tehnikuma kolektīvs aktīvi iesaistījās “Es esmu Latvija” pasākumos: Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā – lāpu gājienā, tikšanās ar Zemessardzes 34. Artilērijas bataljona pārstāvjiem. 1. kursa grupu audzēkņiem notika spēle “Erudīts”, spēle "Ko tu zini par Latviju?", radošo darbu konkurss 2. kursa audzēkņiem: informatīvie posteri, veltītie Latvijas Republikas dzimšanas dienai.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

BBCC/JTES konference

Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība: mijiedarbība starp tradīciju un inovāciju izglītībā ilgtspējīgai attīstībai 15. starptautiskā konference

Rīgas Tehniskajā universitātē 2017. gada 16.-18. novembrī notika 15. BBCC/JTES starptautiskā konference „Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība: mijiedarbība starp tradīciju un inovāciju izglītībā ilgtspējīgai attīstībai”. Konferences mērķi bija padziļināt transdisciplinārās metodoloģijas pētījumu ietvaru saprašanu un skaidrošanu, lai izvērtētu dažādu dalībnieku pārveidojošo potenciālu līdzdalības pētījumos, kas veicina ilgtspējīguma un sociālo inovāciju attīstību izglītībā ilgtspējīgai attīstībai.

DSC 0782    DSC 0784   DSC 0785

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

"VIRTUAL TECHNOLOGY SYMPOSIUM"

Pateicoties mūsu tehnikuma ilgspējīgai sadarbībai ar elektronikas ekspertu Jāni Smilgu, 8.11.2017. ATS-21, ATS-31 un AM-21 grupu audzēkņi apmeklēja kompānijas "Tektronix" un "Keithley" rīkoto

20171108 084833   AUDITORIUM   Bilde

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...