Daugavpils tehnikuma skolotāji un sadarbības partneri dalās pieredzē seminārā

30. un 31. janvārī Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros PIKC “Daugavpils tehnikums” skolotāji novadīja profesionālās kompetences pilnveides semināru “Darba vidē balstīto mācību labās prakses piemēri un pieredze modulārās profesionālās izglītības programmu aprobācijā”. 30.janvārī semināru atklāja projekta vecākā eksperte aprobācijas un profesionālās pilnveides jautājumos Inese Tone, kura izstāstīja projekta ideju, pamatnostādnes un jau sasniegtos rezultātus, kā arī nākotnes plānus. Nozaru ekspertu padomju (NEP) koordinatore Daiga Bukonte pievērsa uzmanību sadarbībai starp uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm, akcentējot kopīgu atbildību un sadarbību atbilstoši vietējām vajadzībām, neaizmirstot par valsts līmeņa mērķiem un redzējumu, pieminot, ka NEP darbojas vairāk nekā 240 brīvprātīgie eksperti 12 nozarēs. Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Vienošanās NR. 8.5.1.0/16/I/001) vadītāja Jolanta Vjakse ziņoja par audzēkņu iesaisti projektā gan valsts līmenī, gan Latgales reģionā, par plānotajiem pasākumiem 2020.gadā, par izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras uzņēmuma vadītāji. Projekta aprobācijas koordinatore Jeļena Dideviča izklāstīja par Daugavpils tehnikuma pieredzi modulārās profesionālās izglītības programmu (MPIP) aprobācijā.

1    2    3


Lasīt tālāk ...

Pasākums „Nāc mums līdzi: IT speciālists”

18. un 19. decembrī EFS projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros mūsu tehnikuma programmu „Programmēšanas tehniķis” un „Datorsistēmu tehniķis” audzēkņiem (PR-11, PRV-11, DT-31) tika organizētas tikšanās ar IT kompānijas „Binitex” vadītāju Svetlanu Semeščenko.

1    2


Lasīt tālāk ...

Galda spēles “Warhammer 40,000”

23. janvārī, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Daugavpils tehnikumā norisinājās darbnīca jauniešiem, kuras laikā PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņi apguva spēles  “Warhammer 40.000” pamatus un attīstīja stratēģisko domāšanu.

1    2    3


Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikuma vokālais ansamblis iepazīstina ārzemju jauniešus ar latviešu dziesmām

ARTILT-D biedrības rīkotā projekta “Forever Young” ietvaros Daugavpils tehnikuma vokālais ansamblis tika uzaicināts uz starptautisko vakaru. 32 dalībniekiem no 10 Eiropas valstīm (Austrija, Portugāle, Serbija, Turcija, Grieķija, Rumānija, Zviedrija, Itālija, Polija, Latvija) 2020.gada 10.janvārī Sēlijas ielā 25 tie nodziedāja piecas dziesmas, iepazīstot viesus ar vietējo dziesmu kultūru. Piedalījās 7 ansambļa dalībnieki un pulciņa vadītāja Jūlija Peceviča.

Lasīt tālāk ...

„Informatīvie pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par veselīgo dzīvesveidu un slimību profilaksi”

22. un 23.janvārī Daugavpils tehnikuma trijos korpusos (KS-21, TT-31, FR-11, FR-21, TT-21, EM-31, TS-31, KS-31, ATS-11, ATS-21, L-31, AM-11 gr.) un kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem tika organizētas izglītojošas nodarbības par dažādām ar veselīgu dzīvesveidu saistītām tēmām. Pasākums notika projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros. Stefanija Šabuņeviča, speciāliste ar augstāko izglītību veselības aprūpē, lasīja lekcijas, iesaistīja audzēkņus diskusijās, paši audzēkņi zināšanas nostiprināja, veicot praktiskus uzdevumus un spēlējot izglītojošas spēles.

1    2

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Mācību nodarbība Latgales Centrālajā bibliotēkā

17.janvārī EM-21un DT-21 grupu audzēkņi kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju J. Dideviču, A. Kozočkinu un I. Karabekovu apmeklēja Latgales Centrālajā bibliotēkā rīkoto mācību nodarbību “Liels dzejnieks ir kultūras kristāls” ar mērķi paplašināt audzēkņu zināšanas par dzejnieka Ojāra Vācieša(1933–1983) dzīvi un literāro devumu.

1    2    3


Lasīt tālāk ...

Mūsu komanda pilsētas vēsturiskajā konkursā ieguva II vietu!

Janvārī mūsu novads svinēja Latgales atbrīvošanas no lielinieku varas simtgadi. Sakarā ar to Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs organizēja konkursu, kurš veltīts šim notikumam. Konkursā piedalījās 9 Daugavpils pilsētas un novada skolu komandas, kā arī PIKC „Daugavpils tehnikums” EM-31 un LD-11 grupas audzēkņi: Sandris Pārpucs, Viktors Kaidoško, Maksims Kazakovs un Edijs Stivriņš.

Konkursa dalībnieki varēja pārbaudīt šā vēstures notikuma zināšanas un uzzināt kaut ko jaunu par Latvijas armijas vēsturi un par Neatkarības karu Latgales teritorijā.

Mūsu tehnikuma audzēkņi ieguva konkursā II vietu, bet līdz uzvarai viņiem nepietika tikai viena punkta!

Informāciju sagatavoja: vēstures skolotāja N. Ņikitina


Daugavpils tehnikuma audzēkņi devušies kvalifikācijas praksē Portugālē

Programmas Erasmus+ projekta “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā” (Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226) ietvaros no šī gada 12. janvāra līdz 11. martam Daugavpils tehnikuma DT-41 audzēkņi Deniss Ostrovskis, Edgars Samburs un Deniss Boroviks daļu savas kvalifikācijas prakses iziet Portugālē, Lisabonā. Audzēkņi šobrīd Lisabonā ir aizvadījuši pirmo darba nedēļu, sāk nedaudz pierast pie dzīves un darba ritma un specifikas. Audzēkņus šajā nozīmīgajā uzdevumā ievadīja skolotāja Olga Bazarova.

1    2    3

 
Lasīt tālāk ...