Starptautiskā konference „Inovācijas profesionālajā izglītībā”

2015. gada 27.-28. aprīlī PIKC „Daugavpils tehnikums” notika starptautiskā konference „Inovācijas profesionālajā izglītībā”. Tās mērķi bija sekmēt radošas personības izaugsmi, veicinot svešvalodu un informāciju tehnoloģiju kompetentu lietošanu profesijas apguvē, mūžizglītībā un kultūru dialogā mūsdienu sabiedrībā, radīt izglītojamajiem iespēju pilnveidot zināšanas par svešvalodas likumsakarībām un lietošanas funkcijām, izmantot svešvalodu zināšanas un prasmes sociokultūru kontekstā informācijas ieguvei, atlasei un tālākai nodošanai, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas.

Konferencē piedalījās PIKC „Daugavpils tehnikums” sadarbības partneri no Viļņas dzelzceļa transporta tehniskās skolas (Lietuva), Polijas Elkas Karaļa Brzostovska v.n. 5. profesionālās skolas (Polija), Pleskavas Valsts universitātes koledžas (Krievija), kā arī viesi un tehnikuma darbinieki. Plenārsēdes laikā sadarbības partneri dalījās pieredzē, iepazīstināja ar savas valsts izglītības sistēmu, inovācijām profesionālajā apmācībā izglītības iestādēs.

1   2   3

4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

svinam maja

 


Jauniešu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi”

2015. gada 28.aprīlī Rēzeknes kultūras namā notika Latgales vēsturiskā novada profesionālo izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi”. Daugavpils tehnikuma 4 interešu izglītības pulciņi un 3 radošās darbnīcas gatavojās šim pasākumam visa mācību gada garumā. Novada pasākumā mūsu izglītības iestādi pārstāvēja 39 audzēkņi un 8 skolotājas.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

erasmus plus

 

 

Projekta darba grupa pieredzes apmaiņas vizītē Itālijā

No 13. līdz 20.aprīlim Daugavpils tehnikuma astoņu cilvēku darba grupa piedalījās Erasmus+ programmas pieredzes apmaiņas projektā „Inovācijas profesionālajā izglītībā” Itālijas pilsētā Florencē. Projekta sadarbības partneris ir Leonardo da Vinči Florences Tehniskais institūts.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Koloristikas seminārs topošajiem frizieriem

23.aprīlī Mendeļejeva ielas korpusa mācību frizētavā notika firmas „LAKME” koloristikas seminārs FR-21 grupas audzēkņiem. Semināru vadīja firmas „LAKME” tehnoloģe Jeļena Tribrate.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Daugavpils tehnikuma darbinieki piedalās „Lielajā talkā”

2015.gada 25.aprīlī notika PIKC „Daugavpils tehnikums” darbinieku „Lielā talka” dzelzceļnieku arodbiedrības atpūtas bāze „Virogna”. Tajā piedalījās dažādu specialitāšu skolotāji, tehnikuma administrācija un citi darbinieki, kopskaitā 75 cilvēki. Talkā draudzīgi tika labiekārtota „Virognas” teritorija, pēc tās tika organizētas kopīgas vakariņas.

100 9735   100 9752   100 9737   

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Lasījumi par Raini III

23.aprīlī PIKC „Daugavpils tehnikums” EM -11 gr. audzēkņi kopā ar izglītības metodiķi Jeļenu Dideviču apmeklēja literāro pasākumu „Lasījumi par Raini III”, kas noritēja J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā. Šogad tēma skanēja "Raiņa un Aspazijas attiecības", tādējādi simboliski pievēršot uzmanību abu literātu 150. jubilejas gadam, viņu ideju un darbu aktualitātei mūsdienu Latvijā.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Tehnikuma audzēkņi apmeklē SIA „L-ekspresis”

Jau 8. gadu „Prakse.lv” sadarbībā ar dažādu nozaru aktīvākajiem uzņēmumiem rīko pasākumu „Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos”. Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos ir jauniešu individuālas vai grupu vizītes uz uzņēmumu birojiem un ražošanas telpām.

 1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...