Comenius projekta dalībnieku no Čehijas un Polijas vizīte Daugavpilī

Noslēdzies vēl viens Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) posms.

Projekta dalībnieki no Daugavpils Profesionālās vidusskolas un Daugavpils 3. vidusskolas kopīgi sagatavoja un noorganizēja tikšanos Daugavpilī ar projekta partnerskolu skolotāju un skolēnu darba grupu no Kromerižas pilsētas ģimnāzijas un Polijas Bidgoščas pilsētas R.Šūmaņa ģimnāzijas. Projekta ietvaros no 11. līdz 15. martam piedalījās 40 skolotāji un skolēni no 3 valstīm.

Lasīt tālāk ...

Profesijas „Datorsistēmu tehniķis” 2013./2014. māc.g. konkursa rezultāti

Operētājsistēmas posma uzvarētāji:

Aleksandrs Davidovs (DT-11 gr.), Veronika Petrova (DT-21gr.)

Lietojumprogrammas posma uzvarētāji:

Romualds Elksņins (3.a gr.), Romans Kopasovs (3.a gr.)

Datora uzbūves posma uzvarētājs:

Andris Seilišs (3.a gr.)

Lasīt tālāk ...

9. jaunrades darbu konkurss

Jaukā un radošā noskaņā š. g. 13. martā Aglonas vidusskolā izskanēja latviešu valodas un literatūras skolotājas Monikas Pušņakovas izlolotais latgaliešu dzejniecei, prozaiķei, publicistei, sabiedriskajai darbiniecei, skolotājai Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) (1890 – 1965) veltītais Latgales novada lauku skolu (darbus sūta arī pilsētu skolu audzēkņi!) 9. jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums.

Lasīt tālāk ...

Matemātikas nedēļas rezultāti:

matematikas nedela_2014

Kauņas iela:

Olimpiādes uzvarētāji:

I Vieta KV-31 Linda Plahotnija
II Vieta L-21 Vladimirs Dubovskis
III Vieta L-11 Tomašs Barila

Lasīt tālāk ...


eraf LOGO_dpv

 

 

ERAF projekta ietvaros uzsākti celtniecības darbi

Daugavpils Profesionālās vidusskolas ēkās notiek liela rosība- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” ietvaros ir uzsākti renovācijas darbi trīs mācību korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, Automobiļu diagnostikas darbnīcā un divās dienesta viesnīcās Bauskas ielā 23 un 25.

Lasīt tālāk ...

Karjeras diena Jēkabpilī – 2014

 olja5. martā notika profesionālās izglītības jomā izglītojošs pasākums „Karjeras diena” Jēkabpils pilsētas un novadu pamatskolu un vidusskolu skolēniem. Ar savas skolas prezentācijām uz Jēkabpili devās Aizkraukles Profesionālā vidusskola, Ogres Valsts tehnikums, Barkavas Profesionālā vidusskola, Daugavpils Profesionālā vidusskola, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, Viduslatgales profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Bebrenes Vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums – kompetences centrs.

Lasīt tālāk ...

eu flag_llp_lv

 

 

 

Mūsu audzēkņi atgriezušies no prakses Vācijā

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta ietvaros 3.kursa audzēkņi Aleksandrs Mihailovs un Vladislavs Panteļejevs atgriezušies no prakses Vācijā. Topošie elektriķi laikā no 3.februāra līdz 2.martam praksē stažējās Magdeburgas pilsētas uzņēmumos „Kommunales Gebaendemanagement” un „HEBERLEIN ELEKTRO SANITAER”.

Prakse ārzemju uzņēmumā deva iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās kompetences, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā, veicot elektroiekārtu montāžu, regulēšanu un apkopi. Tā bija iespēja nostiprināt un paplašināt iegūtās teorētiskās zināšanas. Pilnveidotas arī audzēkņu profesionālās vācu valodas zināšanas.

Lasīt tālāk ...

Profesionālās pilnveides kursi Kiprā

Eiropas Savienības Mūžigzlītības programmas Comenius apakšprogrammas profesionālās pilnveides projekta ietvaros man bija iespēja piedalīties kursos „Digitālais Portfolio kā iespēja sevis prezentēšanai un pilnveidošanai” Nikosijā, Kiprā.

Kursu programmas ietvaros notika konference, kuras laikā skolotāji no dažādām ES valstīm iepazinās ar Kipras izglītības sistēmu un novitātēm izglītības darbā. Konferenci un kursus vadīja Eiropas biroja Kiprā izpilddirektors, matemātikas doktors Gregory Makrides.

Lasīt tālāk ...