„Kino un mēs” konkursa rezultāti

27.martā notika programmas „Frizieru pakalpojumi” izglītojamo profesionālās meistarības konkurss. Mērķis - audzēkņu zināšanu, prasmju un profesionālās meistarības demonstrējums, kā arī profesionālās pieredzes iegūšana. Tajā piedalījās piecpadsmit 1. un 2. kursa topošie frizieri. Konkursanti, pielietojot dažādas tehnoloģiskās metodes, radīja stilizētas, izdomas un fantāzijas bagātas frizūras. Konkursa tēma „Kino un mēs” apvienoja dažādu kinofilmu varoņu tēlus, kas lika atsaukt atmiņā redzētās filmas. Dalībnieku darbus vērtēja kompetenta žūrija.

Lasīt tālāk ...

ERASMUS+ programmā iesniegti jauni projektu pieteikumi

erasmus plus2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam. Laika posmā no 2013. līdz 2020.gadam visas Erasmus+ programmas dalībvalstis apgūs 14,7 miljardus eiro un apmēram 2/3 šī finansējuma tiks piešķirts tieši mācību mobilitātēm, kurās no visas Eiropas varēs piedalīties vairāk nekā 4 miljoni izglītībā iesaistīto.

Lasīt tālāk ...

ZPD konkurss

2014. gada 21. martā Daugavpils Universitātē pulcējās labākie Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēni, lai konferencē prezentētu savus zinātniski pētnieciskos darbus. Pirmo reizi ZPD konkursā piedalījās mūsu Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi un darbu vadītāji.

Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcija: Emīlija Sailere –KS-11, “Annas Auziņas dzejoļa Smeldze interpretācija” - darba zinātniskais vadītājs – Biruta Aizbalte. E.Saileres darbs ieguva 2. vietu Latgales reģionā. Psiholoģijas sekcija. Marks Karaļuns, Kliments Krasovskis – PR-11 “Profesionālā identitāte”- darba zinātniskais vadītājs: dr.psych., Jelena Sļesareva

Inženierzinātņu sekcija: Kliments Krasovskis – PR-11 “Enerģijas uzņemšana no ētera” ”- darba zinātniskais vadītājs - Andrejs Dortiņš

Lasīt tālāk ...

Comenius projekta dalībnieku no Čehijas un Polijas vizīte Daugavpilī

Noslēdzies vēl viens Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) posms.

Projekta dalībnieki no Daugavpils Profesionālās vidusskolas un Daugavpils 3. vidusskolas kopīgi sagatavoja un noorganizēja tikšanos Daugavpilī ar projekta partnerskolu skolotāju un skolēnu darba grupu no Kromerižas pilsētas ģimnāzijas un Polijas Bidgoščas pilsētas R.Šūmaņa ģimnāzijas. Projekta ietvaros no 11. līdz 15. martam piedalījās 40 skolotāji un skolēni no 3 valstīm.

Lasīt tālāk ...

Profesijas „Datorsistēmu tehniķis” 2013./2014. māc.g. konkursa rezultāti

Operētājsistēmas posma uzvarētāji:

Aleksandrs Davidovs (DT-11 gr.), Veronika Petrova (DT-21gr.)

Lietojumprogrammas posma uzvarētāji:

Romualds Elksņins (3.a gr.), Romans Kopasovs (3.a gr.)

Datora uzbūves posma uzvarētājs:

Andris Seilišs (3.a gr.)

Lasīt tālāk ...

9. jaunrades darbu konkurss

Jaukā un radošā noskaņā š. g. 13. martā Aglonas vidusskolā izskanēja latviešu valodas un literatūras skolotājas Monikas Pušņakovas izlolotais latgaliešu dzejniecei, prozaiķei, publicistei, sabiedriskajai darbiniecei, skolotājai Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) (1890 – 1965) veltītais Latgales novada lauku skolu (darbus sūta arī pilsētu skolu audzēkņi!) 9. jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums.

Lasīt tālāk ...

Matemātikas nedēļas rezultāti:

matematikas nedela_2014

Kauņas iela:

Olimpiādes uzvarētāji:

I Vieta KV-31 Linda Plahotnija
II Vieta L-21 Vladimirs Dubovskis
III Vieta L-11 Tomašs Barila

Lasīt tālāk ...


eraf LOGO_dpv

 

 

ERAF projekta ietvaros uzsākti celtniecības darbi

Daugavpils Profesionālās vidusskolas ēkās notiek liela rosība- Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” ietvaros ir uzsākti renovācijas darbi trīs mācību korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, Automobiļu diagnostikas darbnīcā un divās dienesta viesnīcās Bauskas ielā 23 un 25.

Lasīt tālāk ...