eu flag_llp_lv

 

 

 

Mūsu audzēkņi praksē Vācijā

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta ietvaros 3.februārī seši Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi uzsākuši prakses gaitas vadošajos Magdeburgas pilsētas uzņēmumos Vācijā.

Divi topošie informācijas tehnoloģiju speciālisti Pāvels Kiļjans un Aleksandrs Trofimovs trīs mēnešus kvalifikācijas praksē stažēsies uzņēmumā „ADVANTO”. Divi topošie automehāniķi Jānis Balulis un Andžejs Jančevskis trīs mēnešus kvalifikācijas praksē stažēsies uzņēmumā „REXIN”. Divi 3.kursa audzēkņi Aleksandrs Mihailovs un Vladislavs Panteļejevs, kuri apgūst elektriķa specialitāti, vienu mēnesi stažēsies praksē uzņēmumos „KGM” un „HEBERLEIN ELEKTRO SANITAER”.

Lasīt tālāk ...

"Lattelecom" eksperti viesojas mūsu skolā

5.02.2013. vadošie "Lattelecom" eksperti - Jevgenijs Stāšanas un Marija Upiniece - novadīja tehnisko semināru mūsu skolotājiem un vadībai. Pasākuma laikā tika apspriestas ne tikai rītdienas telekomunikāciju tehnoloģijas, bet arī sadarbības iespējas ražošanas prakses jomā, kas ir ļoti svarīgs mūsu skolai.

Semināra noslēgumā "Lattelecom" partneri pasniedza dāvanu - LTC iekārtas lietošanai un testēšanai. Aparatūra atradīsies pie mums 30 dienas. Visi ieinteresēti var nākt un testēt, apskatīt tehnisko dokumentāciju. Labāk nākt pēc plkst. 15.00 vai garajā starpbrīdī, iepriekš sazinoties pa e-pastu vai mobilo telefonu ar skolotāju S. Knišovu.

DPV vārdā izsaku pateicību mūsu partneriem, cerībā ar laiku paplašināt sadarbības jomas un to kvalitāti.

Materiālu sagatavoja: Sergejs Knišovs


Ziemassvētku konkurss

2013. gada decembrī Daugavpils Profesionālajā vidusskolā notika Ziemassvētku konkurss "Cimdi". Konkursā piedalījās 35 darbi.

Konkursa rezultāti:

1. vieta:

DR- 21.grupa, EM- 21.grupa, L- 11. grupa ( Aleksejs Sadovskis), LE- 12.grupa (Glebs Pčals).

2. vieta:

DT- 11.grupa, PR- 11.grupa (Rita Plutjakova), PR- 31.grupa (Dmytro Anosov).

3. vieta:

17.a grupa, 22.grupa, KV- 31.grupa (Līga Lipiņa), LE- 11.grupa (Sergejs Afanasjevs).

Lasīt tālāk ...

Gada noslēguma balle

28.decembrī Daugavpils Profesionālajā vidusskolā noritēja gada noslēguma balle, kurā ikviens tika aicināts vienoties kopīgā svētku gaidīšanas priekā un teikt paldies tiem darba darītājiem, kuri ar savu profesionālo un sabiedrisko darbību ir darījuši mūsu dzīvi labāku un gaišāku. Pasākuma svinīgajā daļā labākie darba darītāji saņēma gan Daugavpils Profesionālās vidusskolas direktores Ingrīdas Brokānes Atzinības rakstus, gan Swedbankas sarūpētās balvas.

Kā patīkamu pārsteigumu un īpašu pateicību bija sarūpējuši jaundibinātā darbinieku deju kolektīva dancotāji, kuri sniedza dažādu deju māksliniecisko izpildījumu. Balle noritēja sirsnīgā atmosfērā, par ko lieliski bija parūpējušies pasākuma rīkotāji, muzikanti un paši kolektīva darbinieki.

Informāciju sagatavoja: Administrācija


Noslēdzies makulatūras vākšanas konkursa 1.posms

Konkursa 1.posma rezultāti- no 1.oktobra līdz 20.decembrim starp mācību korpusiem:

1.vieta - 5 461 kg., mācību korpuss Mendeļejeva ielā 1,

2.vieta - 550 kg., mācību korpuss Strādnieku ielā 16,

3.vieta - 270 kg., mācību korpuss Varšavas ielā 23.

2. posms turpināsies no 13.janvāra līdz 14.martam.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa

http://www.zalajosta.lv/lat/makulatura/


Comenius projekta pasākumi

Mēs jau informējām par Comenius apakšprogrammas projektu „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”), ko realizē mūsu mācību iestāde.

Tā kā viens no galvanajiem mērķiem projektā ir pievērst uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, no oktobra līdz decembrim projekta dalībnieki, skolotāji S.Bičkova, I.Antoneviča, V.Ignatjeva, L.Samuilova, V.Isate, J.Krupskis, kā arī TT-21 grupas audzēkņi V.Rubanika un N.Smislova skolā novādija divus pasākumus: mini-projektu „Nozīmīgākās vēstures un kultūras vietas un objekti” un 1.-3. kursa audzēkņiem aptauju "Brīvā laika pavadīšana un aktivitātes šajā laikā".

Lasīt tālāk ...


eraf LOGO_dpv

 

 

 

Parakstīta vienošanās par vērienīga ERAF projekta īstenošanu Daugavpilī

11. decembrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā svinīgā ceremonijā tika noslēgta vienošanās starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Profesionālo vidusskolu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu 3.1.1.1.aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros.

Atklājot svinīgo pasākumu, Daugavpils Profesionālās vidusskolas direktore Ingrīda Brokāne atzīmēja, ka projekta īstenošanas gaitā tiks panākta pilnīga izglītības iestādes infrastruktūras modernizācija, tādējādi veicinot profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

 1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas dzelzceļš” vadības vizīte

29.novembrī Daugavpils Profesionālo vidusskolu apmeklēja satiksmes ministrs Anrijs Matīss, VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents Uģis Magonis un Personāldaļas vadītāja Lolita Smiltniece.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss uzsvēra, ka Daugavpils Profesionālā vidusskola tiešām gatavo labus un zinošus speciālistus, kuri strādā dzelzceļa nozarē. Viņš atzīmēja, ka tieši šī nozare ir viena no attīstītākajām mūsu valstī, bet Daugavpils ir svarīgs transporta un dzelzceļa mezgls.

 1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...