Skolotāji un audzēkņi iepazīstas ar senām un jaunām tradīcijam COMENIUS projekta vizītē Čehijā

19.12.2014

ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta "Kultūras un dzīves vērtības multikultūras skolās" ("Kulturelle und lebens wichtige Werte an multikulturellen Schulen") darba grupa, kuru veido Daugavpils Profesionālās vidusskolas un Daugavpils 3. vidusskolas skolotāji un audzēkņi, novembra beigās apmeklēja Čehijas pilsētu Kromeržižu, kur tikās ar projekta partnerskolu - Polijas Bidgoščas pilsētas ģimnāzijas un Čehijas Kromeržižas pilsētas ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem.

DSC02234   DSC02719   DSC02725

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Ziemassvētku pasākums

19. decembrī Mendeļejeva mācību korpusa renovētajā zālē notika skaists pasākums – „Ziemassvētku koncerts”. Mūsu audzēkņi skolotājus un viesus iepriecināja ar dziesmām, dejām un siltiem, skaistiem vārdiem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

eraf LOGO_dpv

Jauno 2015.gadu skola sagaida renovētos mācību korpusos un dienesta viesnīcās.

Informācija sagatavota: 2014.gada 18.decembrī

1-4 

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa


Pasākums „Pēdējais zvans” Daugavpils Profesionālajā vidusskolā

img 2168 img 2197 img 2217

img 2227 img 2230 img 2237

img 2252-2 img 2286 img 2299

5.decembrī renovētajos mācību korpusos Strādnieku ielā 16 un Mendeļejeva ielā 1 notika pasākums – „Pēdējais zvans”. „Pēdējais zvans” ir ne tikai vieni no skaistākajiem svētkiem cilvēka dzīvē, bet arī nopietns un atbildīgs brīdis, jo tas ieskandina kvalifikācijas prakses un pēc tam arī eksāmenu sākumu.

Lasīt tālāk ...

Konkurss „Varenie puiši”

Ar mērķi motivēt jauniešus piedalīties dienesta viesnīcas atraktīvajās spēlēs un intelektuālajos konkursos, 25.11.2014. dienesta viesnīcā Bauskas ielā 25 notika konkurss „Varenie puiši”, kurā tika pārbaudītas jauniešu fiziskās un intelektuālās spējas. Konkursā piedalījās divas komandas: „Maxima XXX” un „Lamatas”, kas cīnījās par „varenākās” statusu.

1   2

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju Erasmus+ projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” ietvaros

2014.gada Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros Daugavpils Profesionālās vidusskolas projekta „Inovācijas profesionālajā izglītībā” skolotāji pirmie no 2014.gada 16. novembra līdz 23. novembrim apmeklēja Rotenburgas BBS (Berufs Bildende Schulen) Eiropas skolu Vācijā, Rotenburgā. Projekta mērķis – plaša spektra pieredzes apmaiņa par dažādām tēmām: kvalitātes menedžments duālās sistēmas vadībā, uzņēmumu sadarbības un kooperācijas principi ar profesionālajām izglītības iestādēm, kā arī dažādu profesiju gadatirgus „Ausbildungsmesse” organizācijas un īstenošanas aspekti. Programmā bija paredzēta mācību stundu apmeklēšana un iepazīšanās ar amatnieku kameras, gadatirgus darbību, Vācijas tradīcijām un kultūru.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

"Tu esi Latvija"

20.11.14. Dienesta viesnīcā (Bauskas ielā 23) notika pasākums, kas tika veltīts Latvijai. Audzēkņi darbojās komandās pēc saviem novadiem un pilsētām. Pasākums motivēja jauniešos piederības sajūtu savai valstij, kā arī aktīvi līdzdarboties sava novada, pilsētas un valsts dzīvē.

1   2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Spēle „Brīnumu lauks” dienesta viesnīcā

Dienesta viesnīcas Bauskas 25 iemītniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un domāšanas spējas spēlē „Brīnumu lauks”. 1.-2. kursu audzēkņiem spēles tēma bija „Jaungada svētki”, bet 3.-4. kursu audzēkņiem – „Līgo”. Spēles vadītājs PR-11 grupas audzēknis Daniils Davidsons prasmīgi atdarināja Leonīdu Jakuboviču.

1    2   3

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...