1.VIĻŅAS DZELZCEĻA TRANSPORTA UN KOMERCPAKALPOJUMU TEHNISKĀ SKOLA (LIETUVA)

Lietuva

Sadarbības līgums noslēgs 2012. gadā februārī.

Mājas lapa: www.vgtvpm.lt

Galvenie sadarbības pasākumi:

  • Sadarbība Pušu mācību/studiju programmu aktualizēšanā, lai sagatavotu darba tirgum nepieciešamos speciālistus.
  • TSI akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšana, atbalstot akadēmiskā personāla iesaistīšanu DVT mācību programmu īstenošanā.
  • Sadarbības Pušu materiāli tehniskās bāzes izmantošana apmācību procesā.
  • Pušu kopīga sadarbība ar citām institūcijām, lai risinātu izglītības attīstības problēmas reģionā.
  • Līdzdalība Pušu rīkotajos profesionālās orientācijas pasākumos.
  • Pušu kopīgu starptautisku projektu izstrāde un īstenošana, lai veicinātu cilvēkresursu attīstību reģionā

2.MAGDEBURGAS PILSĒTAS DOME (VĀCIJA)

Vacija

Nodomu protokols noslēgts 2012. gadā jūnijā.

Mājas lapa: www.magdeburg.de

Galvenie sadarbības pasākumi:

  • Latvijas speciālistu relokācija Magdeburgā.
  • Pušu kopīgu metodes un procedūras izstrāde, lai ātri un netraucēti ļautu ārzemju darbaspēkam ienākt ekonomiskā reģiona Magdeburgas darba vidē.