Daugavpils Valsts tehnikuma pirmais izlaidums

29. jūnijā Kultūras pilī notika pirmais Daugavpils Valsts tehnikuma izlaidums! Valsts tehnikumu absolvēja 444 jaunie speciālisti, kuri ieguva apliecinošus dokumentus par saņemto izglītību, ka arī diplomus par teicamām sekmēm, sasniegumiem sportā un aktīvu sabiedrisko darbu.

Izlaidumā audzēkņus uzrunāja direktore Ingrīda Brokāne, kura apsveica absolventus un novēlēja visiem izvirzīt un sasniegt savus mērķus.

Lai Jums viss izdodas mūsu absolventi!

1   2   3

4   5   6

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska


Parakstīti nodomu protokoli ar Magdeburgu un Viļņu

Daugavpils Valsts tehnikums, atbalstot projektu „Latvijas speciālistu relokācija Magdeburgā”, parakstījis nodomu protokolu par tālākas sadarbības iespējām, paredzot mūsu audzēkņiem prakses vietas Vācijas uzņēmumos.

2012.gada rudenī, Leonardo da Vinci programmas Mobilitātes projekta ietvaros, pie mums pieredzes apmaiņas vizītē plāno ierasties 10 informācijas tehnoloģiju speciālisti no Lietuvas. Tehnikums nodrošinās uzņemošās institūcijas pienākumu izpildi.

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska


Ekskursijā pa Lietuvas skaistākajām vietām

16. un 17.jūnijā tehnikuma arodbiedrības komiteja organizēja ekskursiju uz Lietuvu. Programmā bija iekļauta vairāku interesantu objektu apskate.

2   4   6

 

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Labākie audzēkņi prezentē kvalifikācijas prakses rezultātus

15.jūnijā notika pirmā kvalifikācijas prakses atskaites konference. Labākie ceturtā kursa audzēkņi- topošie transporta pārvadājumu komercdarbinieki, prezentēja prakses laikā apgūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Pasākumā piedalījās trešā, ceturtā kursa audzēkņi un kvalifikācijas prakses vadītāji.

Lasīt tālāk ...

Apstiprināts jauns projekta pieteikums

nordplus

Saņemts apstiprinājums no Nordplus programmas administrācijas Stokholmā, ka mūsu iesniegtais projekts „Kvalitātes uzlabošana un jauninājumu attīstība transporta pārvadājumu izglītībā” guvis finansiālu atbalstu. Nordplus programmas mērķis ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Lasīt tālāk ...

Pilsētas svētki

2012.09.06. mūsu tehnikuma kolektīvs piedalījās pilsētas svētkos.

Pilsētas centrā tika organizēta Amatnieku pilsētiņa, kurā profesionālo skolu audzēkņi un skolotāji demonstrēja savas iemaņas un prasmes.

Lasīt tālāk ...

Absolventu vakars

Vasaras sākumā un dabas plaukumā Daugavpils Valsts tehnikumā katru pirmo jūnija sestdienu notiek Absolventu vakars. Šī tradīcija turpinās jau vairāku gadu garumā. Šogad pasākumu apmeklēja vairāk kā 200 mūsu absolventu. Plaši tika pārstāvēts 1972. un 1973. gads, jo šogad šīm grupām aprit 40 gadi kopš absolvēšanas. Viesus sagaidīja 1., 2. kursa audzēkņi, audzēkņu pašpārvalde un radošo kolektīvu dalībnieki. Koncerta programma, tikšanās ar skolotājiem un grupas biedriem, pastaigas pa „ savas jaunības gaiteņiem” spilgti atsauca atmiņā skolas gadus. Atvadoties daudzi absolventiem atzina, ka labprāt iestātos mācīties vēlreiz 1. kursā, bet, tā kā šeit mācās jau viņu bērni un mazbērni, saikne ar Daugavpils Valsts tehnikumu nekad netiks pārtraukta.

DSC 7446   DSC 7337   DSC 7369

 

 

 

 

vēl foto...

Informāciju sagatavoja: Inga Gļinska


Enerģētikas nozares ekspertu padomes vizīte

7.jūnijā tehnikumā viesojās Enerģētikas nozares ekspertu padomes sekretariāta pārstāvji, lai kopā ar tehnikuma vadību, vadošajiem speciālistiem un darba devējiem pārrunātu enerģētikas speciālistu sagatavošanas jautājumus.

Direktore Ingrīda Brokāne klātesošiem prezentēja Daugavpils Valsts tehnikuma investīciju un attīstības stratēģiju, īpašu uzmanību veltot enerģētikas un elektronikas atbalstāmās jomas mācību aprīkojuma, iekārtu un tehnoloģiju modernizācijai.

Enerģētikas jomas pēdējo kursu studējošiem „LET Arodorganizācijas” priekšsēdētājs Aivis Dišlers prezentēja „Skolas absolventu iesaistīšanu darba tirgū. Arodbiedrības lomu darba devēju un darba ņēmēju tiesiskajās attiecībās”.

12.jūlijā Rīgā notiks ENEP kārtējā darba sēde uz kuru uzaicināta tehnikuma vadība, lai dalītos pieredzē par nākotnes plāniem, pārrunātu šodienas problēmas un nepieciešamo palīdzību no ENEP puses.

1   2   3

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena