Profesionālās pilnveides kursi Kiprā

Eiropas Savienības Mūžigzlītības programmas Comenius apakšprogrammas profesionālās pilnveides projekta ietvaros man bija iespēja piedalīties kursos „Digitālais Portfolio kā iespēja sevis prezentēšanai un pilnveidošanai” Nikosijā, Kiprā.

Kursu programmas ietvaros notika konference, kuras laikā skolotāji no dažādām ES valstīm iepazinās ar Kipras izglītības sistēmu un novitātēm izglītības darbā. Konferenci un kursus vadīja Eiropas biroja Kiprā izpilddirektors, matemātikas doktors Gregory Makrides.

Šī unikālā iespēja deva jaunas idejas un ierosmes darbam- kā strādā skolotāji citās ES valstīs, kā tiek organizēts mācību process, kā skolotāji attīsta savu karjeru un pilnveido savu personību, lai sasniegtu augstus rezultātus darbā ar audzēkņiem.

1   2   3

 

 

 

 

 

Digitālā Portfolio sastādīšanas iemaņas un tālākā izmantošana nākotnē var kļūt par lielisku instrumentu personīgās karjeras attīstībai un sevis objektīvai pašnovērtēšanai. Profesionālās pilnveides aktivitāte papildināja manu priekšstatu par Portfolio nozīmi mūsdienu sabiedrībā un radīja jaunu motivāciju par to- kāpēc to nepieciešams darīt un cik liela būs atdeve no tā.

Pateicoties kursu organizatoriem, izdevās iepazīties ar Kipras kultūru, baudīt apbrīnojamo Kipras dabu, piedalīties organizētās ekskursijās uz Limasolu, Larnāku, Kornosu, kā arī apskatīt Kipras galvaspilsētas Nikosijas vecās pilsētas centru, kas robežojas ar Turcijas daļu.

Milzīgu interesi visiem dalībniekiem izraisīja Afrodītes dzimtās vietas apmeklēšana Vidusjūras piekrastē un antīkās Kuriona pilsētas apskate netālu no Limasolas.

4   5   6

 

 

 

 

 

Patīkami, ka kursu laikā izdevās veicināt efektīvu praktisko iemaņu pilnveidošanu un tehnoloģiju jauninājumu apguvi, veicināt savu personīgo izaugsmi, lai sekmīgāk integrētos darba tirgū, izmantot iespēju nostiprināt un attīstīt svešvalodu prasmes, kā arī nodibināt kontaktus ar saviem kolēģiem no dažādām valstīm.

Galvenais, ko esmu ieguvis, pateicoties šiem kursiem, ir pieredze, zināšanas, draugi un pozitīvas emocijas. Manas svešvalodu zināšanas ir krietni uzlabojušās, esmu sapratis, ka varu ne tikai apgūt ko jaunu, bet dalīties savā pieredzē arī ar citiem.

Paldies Projektu nodaļai par atsaucību un atbalstu projekta pieteikuma izstrādē un īstenošanā.

Informāciju sagatavoja: skolotājs Dmitrijs Sirotko