eu flag_llp_lv

 

 

 

Mūsu audzēkņi atgriezušies no prakses Vācijā

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekta ietvaros 3.kursa audzēkņi Aleksandrs Mihailovs un Vladislavs Panteļejevs atgriezušies no prakses Vācijā. Topošie elektriķi laikā no 3.februāra līdz 2.martam praksē stažējās Magdeburgas pilsētas uzņēmumos „Kommunales Gebaendemanagement” un „HEBERLEIN ELEKTRO SANITAER”.

Prakse ārzemju uzņēmumā deva iespēju attīstīt audzēkņu profesionālās kompetences, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā, veicot elektroiekārtu montāžu, regulēšanu un apkopi. Tā bija iespēja nostiprināt un paplašināt iegūtās teorētiskās zināšanas. Pilnveidotas arī audzēkņu profesionālās vācu valodas zināšanas.

Ne mazāk svarīgs ieguldījums ir personisko kompetenču attīstībā. Uzlabotas sociālās saskarsmes un komunicēšanas iemaņas, spēja darboties komandā. Iegūtas zināšanas par uzņemošās valsts vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un tradīcijām.

1   2   3

 

 

 

 

Uzņemošā institūcija praktikantiem izsniedza sertifikātu kā apliecinājumu prakses atzīšanai. Projekta noslēgumā visi projekta dalībnieki saņems Europass Mobility dokumentu.

Maija mēnesī, kad no kvalifikācijas prakses atgriezīsies pārējie četri praktikanti, tiks organizēta Prakses Atskaites Konference, kuras laikā visi projektā iesaistītie dalībnieki prezentēs Prakses Portfolio materiālus un dalīsies iespaidos par gūto pieredzi.

Liels paldies projekta koordinatoram no uzņemošās organizācijas- Magdeburgas pilsētas domes- Dmitrijam Fiļimonovam par sadarbību un atbalstu projekta īstenošanas uzraudzībā.

Informāciju sagatavoja: Projektu nodaļa