Karjeras diena Jēkabpilī – 2014

 olja5. martā notika profesionālās izglītības jomā izglītojošs pasākums „Karjeras diena” Jēkabpils pilsētas un novadu pamatskolu un vidusskolu skolēniem. Ar savas skolas prezentācijām uz Jēkabpili devās Aizkraukles Profesionālā vidusskola, Ogres Valsts tehnikums, Barkavas Profesionālā vidusskola, Daugavpils Profesionālā vidusskola, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola, Viduslatgales profesionālā vidusskola, Malnavas koledža, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Bebrenes Vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums – kompetences centrs.

Daugavpils Profesionālās vidusskolas audzēkņi - Vladislavs Pikaļovs (L-21) un Zinaīda Plešakova (17.a) - prezentēja mūsu iestādes piedāvātās programmas Jēkabpils pilsētas skolu 8.-9. klašu audzēkņiem. Jēkabpils Tautas nama zāle bija pārpildīta, kas liecina par to, ka „Karjeras dienas” pasākums ieinteresēja daudzus. Lai gan mūsu audzēkņiem nebija viegli uzstāties un atbildēt uz jautājumiem tik plašai auditorijai, droši varu secināt, ka kopumā viņiem tas izdevās lieliski. Mūsu audzēkņu prezentāciju laikā skolēni varēja iepazīties ar informāciju un aplūkot informatīvus banerus un brošūras par Daugavpils Profesionālo vidusskolu. Pasākuma laikā valdīja radoša gaisotne, kas bija tendēta uz sadarbību.

Informāciju sagatavoja: Olga Arhipova