Matemātikas nedēļas rezultāti:

matematikas nedela_2014

Kauņas iela:

Olimpiādes uzvarētāji:

I Vieta KV-31 Linda Plahotnija
II Vieta L-21 Vladimirs Dubovskis
III Vieta L-11 Tomašs Barila

Matemātikas avīžu konkursa rezultāti:

I Vieta L–11 Andrejs Ivanovs, Iļja Dubodelovs, Vjačeslavs Fjodorovs

II Vieta

II Vieta

KV-31

EM -21

Žanis Čekāns

Viktors Pavlovskis

III Vieta

III Vieta

TT-11

PR-21

Aina Seiliša, Aleksandra Gembicka

Dmitrijs Ivanovs

Matemātikas plakātu konkursa rezultāti:

I vieta

I vieta

KV-31

KV-31

Jūlija Žunda, Anastasija Pupina

Aļona Sidorova

II vieta

II vieta

II vieta

KV-31

KV-31

L-21

Marija Kudrjašova

Līga Līpiņa

Vladislavs Skrupskis, Aleksejs Ņikiforovs

III vieta

III vieta

III vieta

KV-31

KV-31

KV-31

Olga Borovikova

Iveta Veličko

Jekaterina Meļņičuka

Turaidas iela:

Olimpiādes uzvarētāji:

I vieta TT-21 Rubanika Viktorija
II vieta DT-21 Makarovs Romualds

III vieta

III vieta

3.gr

KS-21

Kopasovs Romans

Jūlija Ļahovska

Matemātikas avīžu konkursa rezultāti:

I vieta KS-21 Jūlija Ļahovska
II vieta 17.gr. Veronika Matvejeva
III vieta FR-21 Alīna Māliņa, Viktorija Kammerere
Atzīnības raksts FR-11 Elmīra Pēterāne

Matemātikas plakātu konkursa rezultāti:

I vieta FR-21 Veronika Romaščenko

II vieta

II vieta

KS-21

KS-21

Anita Stankeviča

Irēna Tarasova

III vieta KS-11 Viktorija Bārtule