Comenius projekta dalībnieku no Čehijas un Polijas vizīte Daugavpilī

Noslēdzies vēl viens Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas daudzpusējās partnerības projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) posms.

Projekta dalībnieki no Daugavpils Profesionālās vidusskolas un Daugavpils 3. vidusskolas kopīgi sagatavoja un noorganizēja tikšanos Daugavpilī ar projekta partnerskolu skolotāju un skolēnu darba grupu no Kromerižas pilsētas ģimnāzijas un Polijas Bidgoščas pilsētas R.Šūmaņa ģimnāzijas. Projekta ietvaros no 11. līdz 15. martam piedalījās 40 skolotāji un skolēni no 3 valstīm.

1   2   3

 

 

 

 

Ņemot vērā to, ka skolas darba mērķos kopā ar kvalitatīvu profesionālu izglītību skolotāji redz arī jaunās paaudzes sagatavošanu sociālai dzīvei, palīdzību integrēties sabiedrībā, tādējādi mūsu skolas audzinošie un izglītojošie Comenius projekta mērķi ir veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā tolerance, mobilitāte, aktivitāte, pievērst jauniešu uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, paplašināt projekta dalībnieku redzesloku, veicināt starpkultūru kompetences attīstīšanu, kā arī stiprināt kontaktus ar Eiropas skolām.

Tikšanās programmā tika iekļauti darba semināri, skolu prezentācijas par dažādu valstu audzēkņu brīvā laika pavadīšanas prioritātēm perspektīvē, dažādi kultūras un ārpusskolas pasākumi. Viens no svarīgākajiem projekta programmas pasākumiem bija tikšanās ar Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieku Jāni Dukšinski. Projekta dalībnieki arī devās interesantā braucienā uz Rīgu- Eiropas kultūras galvaspilsētu. Ekskursijas laikā viņi fotografēja nozīmīgākos kultūras objektus, kurus iekļaus projekta veidotajā kultūras vērtību ceļvedī.

Veiksmīga darba rezultātā tika sasniegti visi izvirzītie uzdevumi. Nākamā projekta tikšanās notiks Polijā.

Informāciju sagatavoja: Ļubova Deļmuhamedova