9. jaunrades darbu konkurss

Jaukā un radošā noskaņā š. g. 13. martā Aglonas vidusskolā izskanēja latviešu valodas un literatūras skolotājas Monikas Pušņakovas izlolotais latgaliešu dzejniecei, prozaiķei, publicistei, sabiedriskajai darbiniecei, skolotājai Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) (1890 – 1965) veltītais Latgales novada lauku skolu (darbus sūta arī pilsētu skolu audzēkņi!) 9. jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākums.

Savos jaunrades darbos skolēniem piedāvāts izvērtēt un izteikt savas domas par tēmu „…soki, kū gribi dzeivē sasnēgt? Uz kū nasās tovs prōts un sirds?”

Prieks par mūsu skolas KV 21 grupas audzēkni Evitu Zeiliņu, kura piedalījās šajā konkursā un ieguva pateicības trīs nominācijās.

Pateicību par atbalstu ieguva arī skolotāja Irīna Irbe.

Informāciju sagatavoja: Dina Ļecka