LDzB karjeras attīstības centra pārstāvji viesojās pie L-41, KV-41 gr. audzēkņiem

2017. gada 14.-15.decembrī PIKC „Daugavpils tehnikums” notika profesionālais seminārs-treniņš ”Psiholoģijas loma dzelzceļa kustības vadības speciālistu, dzelzceļa līdzekļa vadītāju un vilces līdzekļa vadītāja palīgu darba drošības un efektivitātes paaugstināšanā”, ko organizēja LDzB karjeras attīstības centra vadītāja Irēna Panasina un profesiju psiholoģe Rita Osipova.

101 2063   101 2069   101 2074

 

 

 

 

 

101 2076   101 2077   101 2084

 

 

 

 

 

Jaunieši profesijas izvēlē balstās uz mītiem un stereotipiem, izvēlas to pēc draugu vai radu ieteikumiem, pēc mediju radītajiem stereotipiem. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas. Informācija 4. kursa audzēkņiem par profesionāli nozīmīgo īpašību psihofizioloģiskās novērtēšanas (PPPN) kārtību, uzdevumu rezultātiem, iepazīstināšana ar iespējām un paņēmieniem, kā trenēt savas profesionāli svarīgās īpašības (PSĪ), labas darbaspējas saglabāšana, stresa mazināšana – visi šie ieteikumi palīdzēs motivēti strādāt izvēlētajā profesijā nākotnē.

101 2092   101 2094   101 2096

 

 

 

 

 

101 2112   101 2113   101 2114

 

 

 

 

 

Seminārā bija ietvertas šādas tēmas: pārskats par iepriekšējā gada veikto PPP novērtēšanu LDZ stacijas dežurantiem un dispečeriem, vilces līdzekļa vadītājiem un vilces līdzekļa vadītāja palīgiem; PSĪ trenēšanas vingrinājumi; paņēmieni patstāvīgai funkcionālā stāvokļa optimizācijai, stresa mazināšanai. Seminārā tika pielietotas šādas darba metodes: lekcija, vingrinājumi, darbs mazās grupās un individuāli. Dalībnieki saņēma arī informatīvos materiālus. Liels paldies Irēnai Panasinai un Ritai Osipovai par ļoti interesantu un vajadzīgu darbu ar mūsu audzēkņiem.

101 2116   101 2124   101 2130

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Antoņina Minčonoka