ESF logo_2017

 

 

„Jūras vārti”

Transporta pārvadājumi ir viena no nozarēm, kas paver plašas iespējas jauno speciālistu karjerai gan Latvijas, gan starptautiskajā līmenī. Lai tuvāk iepazītu karjeras iespējas loģistikas nozarē, 7. decembrī ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros Daugavpils tehnikuma audzēkņi piedalījās mācību ekskursijā uz Rīgas Tirdzniecības ostu.

1   2   3

 

 

 

 

Rīgas Tirdzniecības osta ir nozīmīgākais ostas aktīvu un transporta pakalpojumu operators Latvijas Republikā. Mācību ekskursijas mērķis bija apskatīt četras ostas uzņēmējdarbības vienības, kas ietver termināļu darbību, dzelzceļa kravu pārvadājumus, infrastruktūras un inženierkomunikāciju vadību Rīgas ostas teritorijā. Ekskursijas laikā audzēkņi saņēma informāciju par ostas vēsturi, kravu apjomiem, darba organizāciju, karjeras iespējam, kā arī praktiskiem darba jautājumiem. Ekskursijas noslēgumā dalībniekiem bija iespēja uzdot interesējošus jautājumus nozares speciālistiem un saņemt izsmeļošas atbildes, kas paplašināja topošo speciālistu redzējumu par darba specifiku.

4   5   6

 

 

 

 

Paldies par mācību ekskursijas ideju Daugavpils tehnikuma skolotājām G. Minčenko un J. Fedosejevai, kā arī Rīgas Tirdzniecības ostas Dzelzceļa infrastruktūras nodaļas vadībai – D. Stepanovam un V.Radčenko – par lietderīgo un interesanto ekskursijas novadīšanu.

Informāciju sagatavoja: pedagoģe Inga Gļinska