ESF logo_color_2017

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Gaisa vārti”.

14. jūnijā mūsu audzēkņiem kopā ar skolotāju Svetlanu Bičkovu un pedagogu karjeras konsultantu ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes” ietvaros izdevās apmeklēt Latvijas gaisa vārtus – starptautisku lidostu „Rīga”.

Mūsu profesionālās ekskursijas mērķis bija iepazīt lidostā strādājošo profesijas, vēsturi, darba ikdienu un darba specifiku, kā arī saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

 1   2   3

 

 

 

 

 

Tas bija iedvesmojoši no paša sākuma – no lidostas drošības dienesta stingras pārbaudes līdz gala mērķim – lidlaukam ar augsti tehnoloģiskām ierīcēm, daudzveidīgām lidmašīnām un līdz sīkumiem pārdomātu darba procesu.

Interesanti bija uzzināt, ka tādai atbildīgai profesijai kā lidostas dispečers nav nepieciešama speciāla izglītība: starp prasībām ir tikai augstas matemātikas un fizikas zināšanas un psiholoģiska piemērotība. Visas nepieciešamas profesionālās zināšanas pretendents var apgūt tieši lidostā.

Paldies lidostas darbiniekiem par interesantu ekskursiju.

Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs