ESF logo_color_2017

 

 

“Latvijas enerģijas avoti”

18. jūnijā 24 mūsu audzēkņi kopā ar pedagogu karjeras konsultantu, pateicoties ESF projektam Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējas un profesionālās izglītības iestādes”, apmeklēja Pļaviņu HES, kura atrodas ļoti skaistā mazā pilsētā – Aizkrauklē. Vislielākā hidroelektrostacija Latvijā ar jaudu 883.5 MW bija uzcelta 1966. gadā.

1a   2a   3a

 

 

 

 

 

Viesmīlīgi HES darbinieki pastāstīja mums par uzņēmuma vēsturi, par hidroenerģētikas nozari Latvijā, iepazīstināja ar darba apstākļiem un ar profesijām, iesaistītām elektroenerģijas ražošanā un stacijas apkalpošanā: no enerģētiķiem līdz ģeologiem un ūdenslīdējiem. Interesanti bija parunāties par prakses un darba iespējām stacijā.

Informāciju sagatavoja: pedagoģe karjeras konsultante Alīna Daugste