Mācību ekskursija dzelzceļa uzņēmumā

“Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis” specialitātes KV – 41 grupas audzēkņi praktizējās VAS LDZ uzņēmumos: Daugavpils šķirošanas stacijā, Daugavpils pasažieru stacijā, Līksnas stacijā, Krāslavas stacijā, Rēzeknes – 1 stacijā, Atāšienes stacijā, Mežāres stacijā.

IMG 0008   IMG 0010   IMG 9989

 

 

 

 

Prakses vietās audzēkņi iemācījās stacijas dežuranta darbu, stacijas operatora darbu un citu stacijas darbinieku pienākumus, kuri saistīti ar vilcienu kustību. Stacijas dežurants un audzēkņi darba maiņas laikā pārrunāja ar vilcienu dispečeri par vilcienu kustību un vilcienu kustības drošības nodrošināšanu.

Kvalifikācijas prakses programmā ir tēmas par vilcienu dispečera darbu, tāpēc KV – 41 grupas audzēkņi un prakses vadītājas Valentīna Mihailova un Antoņina Minčonoka organizēja mācību ekskursiju Vilcienu kustības vadības centrā, kur strādā vilcienu dispečeri.

Audzēkņi ar lielu uzmanību klausījās vilcienu dispečerus un Austrumu reģiona vecāko dispečeri Eduardu Ziņeviču par viņu darbu – tas ļoti atbildīgi un interesanti!

Viens no vissvarīgākajiem momentiem vilcienu dispečera darbā – vilcienu izpildītas kustības grafiks, kur dispečeris darba maiņas laikā norāda vilcienu gaitas līnijas, viņa “rokās” – vilcienu kustības vadība un vilcienu kustības drošības nodrošīnašana dzelzceļa iecirkņos.

Ļoti patīkami, ka gandrīz visi Kustības vadības centra darbinieki – mūsu Daugavpils tehnikuma KV specialiātes absolventi: Vadītāja vietnieks operatīvajos jautājumos – Jānis Kokins;

Austrumu reģiona vecākais dispečeris – Eduards Ziņevičs; Austrumu reģiona vilcienu kustības organizācijas dežuranti – Vitālijs Ņikiforovs, Igors Bidzāns, Konstantīns Čerkess; vilcienu dispečeri – Aleksejs Roščenkovs, Vitālijs Spoģis, Nadežda Romanovska, Maksims Dubrovskis, Sņežana Kuzmina, Dmitrijs Golubevs, Vjačeslavs Smoļaks un citi.

IMG 0019   IMG 9983   IMG 0026

 

 

 

 

Liels paldies visiem Vilcienu kustības vadības centra vadītājiem un darbiniekiem par interesantu mācību ekskursiju.

KV – 41 grupas autsauksmes: “Mēs apmeklējām Vilcienu kustības vadības centru, kur aplūkojām "Dzelzceļa transporta pārvadājumu un kustības drošības tehniķa" jeb vilcienu dispečera darbu. Apskatījām sistēmu "BOMBARDIR" un "THALES" darba principus. Dispečera darbs ir diezgan sarezģīts un apjomīgs, tāpēc vilcienu dispečerim ir piesaistīts operators, kura pienākumos ietilpst dokumentācijas aizpildīšana. Viens no vairākiem vilciena dispečera uzdevumiem ir vilcienu izpildītās kustības grafika izpildīšana savas darba maiņas laikā. Tas balstās uz Ministru grafika pamata, kur Ministru grafiks tiek izmantots kā ideālas vilcienu kustības organizācijas piemērs.

Kursa projekta laikā 4.kursa 1.semestrī mēs arī bijām saskārušies ar vilcienu kustības grafiku, kuru bija nepieciešams attēlot un prezentēt.

Grupai īpašī patika, ka ekskursijas laikā kursa biedrenei Jūlijai Skerbai tika dota iespēja iejusties vilcienu dispečera lomā, patstāvīgi sagatavot vilciena pieņemšanas maršrutu uz monitora ar komandu palīdzību.

Mēs uzskatām, ka šī ekskursija bija interesanta un turpmāk liks aizdomāties par nākotnes darba izvēli.

Mēs pateicamies ekskursijas vadītājiem, darbiniekiem un organizatoriem par lieliski pavadīto laiku.”

Informāciju sagatavoja: Valentīna Mihailova