sem school_logo

 

 

Mūsu audzēkņi praksē stažējas Spānijā

8.aprīlī 4 Daugavpils tehnikuma audzēkņi – topošie klientu apkalpošanas speciālisti Anna Vavilova, Veronika Jevgeņjeva un frizieri Inese Baranovska, Sabīne Orlovska uzsākuši prakses gaitas Barselonas pilsētas uzņēmumos Spānijā. Pieredzes apmaiņā uz Spāniju devusies frizieru programmas prakses vadītāja, profesionālo priekšmetu skolotāja Valentīna Saulīte.

1   2   3

 

 

 

 

 

Kā pastāstīja projekta vadītāja, prakses pavadošā persona Irina Novikova: “PIKC “Daugavpils tehnikums” ik gadu cenšas piedāvāt saviem audzēkņiem iespēju praktizēties ārzemēs, tādējādi palielinot projekta dalībnieku profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī uzlabojot svešvalodas zināšanas.”

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto profesionālās izglītības sektora projektu “Kvalitatīva profesionālā izglītība – pamats nākotnes darba tirgus attīstībai” (Nr.2018-1-LV01-KA116-046842) līdzfinansē Eiropas Savienība.

“Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.”

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa