sem school_logo  Logo Nordplus_2019

 

Erasmus+ programmas projektu izvērtēšanas starptautiskā konference

Eiropas dienas ietvaros Daugavpils tehnikums rīkoja starptautisku konferenci “Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā.” Konferencē piedalījās 70 dalībnieki no Igaunijas, Spānijas, Krievijas Federācijas un Latvijas.

Konferences sākumā tika prezentēts video operatora Makara Kirikova izveidotais videosižets “Erasmus+ Daugavpils tehnikumā”.

1   2   3

 

 

 

 

 

Atklājot konferenci, PIKC “Daugavpils tehnikums” direktore Ingrīda Brokāne uzsvēra projektu svarīgo lomu audzēkņu prakšu īstenošanā ārvalstu uzņēmumos un skolotāju pieredzes apmaiņas nodrošināšanu Eiropas Savienības valstu izglītības iestādēs.

Daugavpils universitātes Ilgtspējīgas izglītības centra profesore Dzintra Iliško dalījās labās prakses pieredzē par Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Metodes izglītībai ilgtspējīgai attīstībai” (Methods for Education for sustainable development) rezultātiem, kuriem Eiropas Komisijas eksperti piešķīrusi nomināciju “Labās prakses piemērs – kā vadīt projektu un kā šos resursus var izmantot citi”.

4   5   6

 

 

 

 

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode klātesošos iepazīstināja ar kultūras un tradīciju dažādību Eiropas Savienības valstīs.

Projektu un ārējo sakaru nodaļa sniedza atskaiti par paveikto Erasmus+ programmas projektos un citās starptautiskās aktivitātēs.

7   8   9

 

 

 

 

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Daugavpils tehnikuma skolotāju pieredze Eiropā” ietvaros šajā mācību gadā 7 ekonomikas, vācu, angļu valodas skolotājiem un izglītības metodiķim bija iespēja apmeklēt kursus un piedalīties darba vērošanā Vācijā, Itālijā, Grieķijā, Čehijā un Austrijā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projekta „Kvalitatīva profesionālā izglītība – pamats nākotnes darba tirgus attīstībai” ietvaros 13 audzēkņi praksē stažējās Spānijā, Portugālē un Grieķijā. 9 skolotāji pieredzi apguva Grieķijā, Austrijā, Portugālē, Spānijā un Čehijā.

10   11   12

 

 

 

 

 

Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas Junior 2018 projekta „Skolotājs – atslēga uzņēmējdarbības izglītība” ietvaros 8 mūsu tehnikuma skolotāji apmeklēja izglītības iestādes Tallinā, Igaunijā.

Šajā mācību gadā Daugavpils tehnikumā viesojās 8 ārvalstu delegācijas, kopā 32 jaunieši un skolotāji no Igaunijas, Polijas, Slovākijas, Vācijas, Spānijas un Krievijas Federācijas. Pavisam kopā uz ārvalstīm devās 16 Daugavpils tehnikuma delegācijas – 71 audzēknis un skolotājs.

Visi projektu dalībnieki svinīgā gaisotnē saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātu un Europass Mobility dokumentu. Konferences dalībnieki savu darbu turpināja darba grupās.

Video sižeti:

Dautkom televīzija, 10.05.2019. (latviešu valodā)

Dautkom televīzija, 10.05.2019. (krievu valodā)

Informāciju sagatavoja: Projektu un ārējo sakaru nodaļa