sem school_logo

Angļu valodas skolotāji piedalās kursos Grieķijā un Itālijā

Pateicoties Daugavpils tehnikuma Projektu nodaļai angļu valodas skolotājam Oļegam Ostrovskim bija iespēja apmeklēt Erasmus+ projekta organizētos kursus Larissas pilsētā (Grieķijā) no 9. līdz 15. jūnijam. Kursu tēma bija aktuāla mūžizglītības kontekstā:

1   2   3

 

 

 

 

 

„21. gadsimta pieeja pieaugušo izglītībai”. Kursos piedalījās starptautiska profesionālās izglītības skolotāju un izglītības darbinieku komanda. Kursu galvenais mērķis – orientēt skolotājus darbam auditorijā ar dažāda vecuma izglītojamiem. Neskatoties uz to, ka kursu dalībnieki bija sabraukuši no dažādām valstīm: Ungārijas, Rumānijas, Polijas, Francijas (Reinjonas sala) un Latvijas, angļu valoda apvienoja visu grupu. Kursu dalībnieki pētīja un aprobēja emancipācijas un personības centrētās metodes jauniešu un pieaugušo izglītībā. Tā bija lieliska iespēja dalīties darba pieredzē, uzlabot savas kompetences darbā ar dažāda vecuma izglītojamiem, uzsākt jaunu sadarbību ar ārzemju kolēģiem. Neapšaubāmi, jebkura starptautiska prakse sniedz vērtīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas ļauj pilnveidot sevi kā profesionāli.

4   5   6

 

 

 

 

 

Savukārt angļu valodas skolotāja Aleksandra Pomitkina apmeklēja kursus „Inovatīvās metodes skolotājiem, mentoriem un audzinātājiem cīņā pret jauniešu izstāšanos no mācību procesa un par motivāciju mācīties”. Kursi noritēja no 19. līdz 26. maijam nelielā itāļu pilsētiņā- Soverato, kas atrodas Itālijas dienvidos Jonijas jūras piekrastē. Kursos skolotājiem mācīja metodes un idejas, kā strādāt ar audzēkņiem, lai viņi nepamestu mācības, kā motivēt viņus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, kā mentorēt, kā sadarboties un rīkoties skolotājiem mobinga situācijā. Jāatzīmē, ka šie kursi nav izvēlēti nejauši, jo kursu ideja tuva projekta „Pumpurs” īstenojamajām aktivitātēm Daugavpils tehnikumā. Darba grupā sadarbojās skolotāji no Dānijas, Zviedrijas, Igaunijas, Spānijas, Somijas, Slovākijas, Polijas un Latvijas. Gan kursi, gan pasākumi bija saturiski piesātināti, interesanti, izzinoši. Bija iespēja apskatīt arhitektūras un kultūras pieminekļus, iepazīties ar tradīcijām un vietējo virtuvi. Erasmus+ projekta kursi sniedza unikālu iespēju ne tikai iemācīties kaut ko jaunu, bet arī ceļot, iepazīties ar citu valstu kolēģiem, taču to visu ļauj svešvalodu zināšanas.

Daugavpils tehnikuma Erasmus+ programmā īstenoto projektu “Daugavpils tehnikuma skolotāju pieredze Eiropā” (Nr. 2018-1-LV01-KA101-046840) līdzfinansē Eiropas Savienība. “Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.”

Informāciju sagatavoja: skolotāji Aleksandra Pomitkina un Oļegs Ostrovskis