„Informatīvie pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par veselīgo dzīvesveidu un slimību profilaksi”

22. un 23.janvārī Daugavpils tehnikuma trijos korpusos (KS-21, TT-31, FR-11, FR-21, TT-21, EM-31, TS-31, KS-31, ATS-11, ATS-21, L-31, AM-11 gr.) un kopmītnēs dzīvojošiem audzēkņiem tika organizētas izglītojošas nodarbības par dažādām ar veselīgu dzīvesveidu saistītām tēmām. Pasākums notika projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” ietvaros. Stefanija Šabuņeviča, speciāliste ar augstāko izglītību veselības aprūpē, lasīja lekcijas, iesaistīja audzēkņus diskusijās, paši audzēkņi zināšanas nostiprināja, veicot praktiskus uzdevumus un spēlējot izglītojošas spēles.

1    2

 

 

 

 

 

Atbilstoši vecuma grupai, īpašu interesi izraisīja tēma “Seksuāla un reproduktīva veselība”. Nodarbības mērķis bija veicināt jauniešu informētību par reproduktīvo un seksuālo veselību, lai mazinātu seksuāli transmisīvo slimību risku jauniešu vidū, kā arī nevēlamu grūtniecības risku. Vēl viena ļoti aktuāla tēma – “Atkarības”. Nodarbības laikā tika apspriests, kā var atbrīvoties no atkarības, kur vērsties un meklēt palīdzību atkarību gadījumā. Tā kā tehnikumā mācās arī audzēkņi, kas nopietni nodarbojas ar sportu, ne mazāku interesi izraisīja tēma “Fiziskā aktivitāte – veselības stūrakmens”. Mazāk kustīgiem noderēja tēma “Veselīgs dzīvesveids”, kas mudināja audzēkņus sākt rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību, kas noteikti uzlabos viņu labklājību un dzīves kvalitāti.

Pateicamies par interaktīviem, praktiskiem uzdevumiem, video materiāliem, interesantiem faktiem, pamācošiem piemēriem, labvēlīgu gaisotni – tas viss veicināja audzēkņu maksimālu iesaisti un patiesu ieinteresētību.

Informāciju sagatavoja: Audzināšanas darba nodaļas vadītāja Jeļena Dideviča