Daugavpils tehnikuma skolotāji un sadarbības partneri dalās pieredzē seminārā

30. un 31. janvārī Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros PIKC “Daugavpils tehnikums” skolotāji novadīja profesionālās kompetences pilnveides semināru “Darba vidē balstīto mācību labās prakses piemēri un pieredze modulārās profesionālās izglītības programmu aprobācijā”. 30.janvārī semināru atklāja projekta vecākā eksperte aprobācijas un profesionālās pilnveides jautājumos Inese Tone, kura izstāstīja projekta ideju, pamatnostādnes un jau sasniegtos rezultātus, kā arī nākotnes plānus. Nozaru ekspertu padomju (NEP) koordinatore Daiga Bukonte pievērsa uzmanību sadarbībai starp uzņēmējiem un profesionālās izglītības iestādēm, akcentējot kopīgu atbildību un sadarbību atbilstoši vietējām vajadzībām, neaizmirstot par valsts līmeņa mērķiem un redzējumu, pieminot, ka NEP darbojas vairāk nekā 240 brīvprātīgie eksperti 12 nozarēs. Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Vienošanās NR. 8.5.1.0/16/I/001) vadītāja Jolanta Vjakse ziņoja par audzēkņu iesaisti projektā gan valsts līmenī, gan Latgales reģionā, par plānotajiem pasākumiem 2020.gadā, par izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras uzņēmuma vadītāji. Projekta aprobācijas koordinatore Jeļena Dideviča izklāstīja par Daugavpils tehnikuma pieredzi modulārās profesionālās izglītības programmu (MPIP) aprobācijā.

1    2    3


Daugavpils tehnikuma direktores vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs stāstīja par darba vidē mācību (DVB) īstenošanas labās prakses piemēriem PIKC “Daugavpils tehnikums”, kā arī piedāvāja MPIP “Datorsistēmu tehniķis” moduļa “Datortehnikas komplektēšana un montāža” īstenošanas piemērus semināra dalībniekiem aprobēt praktiski. Savukārt Daugavpils tehnikuma profesionālo mācību kursu pedagoģe Irēna Dortiņa dalījās pieredzē par MPIP “Programmēšanas tehniķis” moduļa “Vienkāršo algoritmu izstrāde” īstenošanu, pedagogs Ivans Rudzis izklāstīja MPIP “Elektrotehniķis” moduļu īstenošanas piemērus, bet profesionālo mācību kursu pedagoģe Valentīna Saulīte runāja par DVB prakses īstenošanu frizieriem un semināra dalībniekiem piedāvāja iesaistīties praktiskajā darbā "Sadarbība – veiksmīgas prakses kopsaucējs”, kura laikā bija jāsaliek puzles un jāpiedāvā savs redzējums labākai sadarbībai starp profesionālās izglītības iestādēm, darba devējiem, LDDK un audzēkņiem. Daugavpils tehnikuma profesionālo mācību kursu pedagoģe Ņina Rudze izstāstīja, kā notiek MPIP “Tērpu izgatavošanas un stila speciālists” īstenošana un kopā ar profesionālo mācību kursu pedagoģi Elvīru Azareviču novadīja darba vidē balstīto mācību praktisko darbu ,,Skiču un apģērbu modeļu tehnisko zīmējumu izgatavošana”, kura laikā semināra dalībnieki, izmantojot siluetus, piedāvāja klientam krāsu paleti jaunai kleitai, veidoja neparastu auduma faktūru, piemeklēja siluetam jaunu auduma rakstu u.c. Ar patieso interesi klātesošie klausījās arī darba devēju prezentācijas un iesaistījās diskusijās par DVBM norisi, izrunāja ieguvumus uzņēmējiem un audzēkņiem, rada atbildes uz izaicinošiem jautājumiem. Tā, piemēram, ”Auto Welle” izpilddirektors Maigurs Bružiks stāstīja par sadarbības iespējām ar uzņēmumu ”Auto Welle”, bet SIA „Binitex” direktore Sviatlana Siameshchanka – par sadarbību ar SIA „Binitex”, savukārt AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” personāla direktore Viktorija Gavrilova dalījās pieredzē par DVBM prakses organizēšanu A/S “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”. Bet NEP pārstāvji Daiga Bukonte, Osvalds Makreckis, Māris Kalniņš apmeklēja arī Daugavpils tehnikuma elektrotehniķu darbnīcas.

4    5    6


31. janvārī semināra dalībnieki apmeklēja tehnikuma lokomotīvju simulācijas iekārtu atrašanās vietas, kur profesionālo mācību kursu pedagogs Alfrēds Kokins izstāstīja un audzēkņi praktiski parādīja, kā notiek audzēkņu sagatavošana DVB praksei, pielietojot inovatīvo pieeju. Toties profesionālo mācību kursu pedagogs Oskars Sergejevičs parādīja automehāniķu darbnīcas, apsprieda mācību paņēmienus, iekārtu lietderīgas izmantošanas iespējas. Tad semināra dalībnieki devās uz uzņēmumiem, lai novērotu, kā audzēkņi strādā reālajā darba vidē un kopā ar darba devējiem apspriestu viņu sasniegumus. AS Transporta un sakaru institūta Latgales filiāles vadītāja Lilita Treščinska parādīja, kā iziet DVBM tehnikuma audzēkņi. “Scania Latvia” Daugavpils servisa vadītājs Juris Svelpe stāstīja par prakses organizēšanu un prasībām jaunajam profesionālim.

7    8    9


SIA “BUBA KIDS” valdes locekle Santa Pupiņa izrādīja īpaši bērniem pielāgotu vidi bērnu frizētavā, bet Daugavpils tehnikuma topošās frizieres izstāstīja, kā viņas iziet DVB praksi.

Pateicamies semināra dalībniekiem no Jelgavas tehnikuma, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Rēzeknes tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas, Rīgas valsts tehnikuma, Rīgas Tehniskās koledžas, Daugavpils būvniecības tehnikuma, Latgales mācību centra, mācību centra “BUTS”, Daugavpils tehnikuma.

Informāciju sagatavoja: projekta aprobācijas koordinatore Jeļena Dideviča