Iesniegts pieteikums UNESCO Asociēto skolu projektā

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija līdz 24.septembrim aicināja vispārējās un profesionālās izglītības iestādes pieteikties dalībai UNESCO Asociēto skolu projektā (ASP) laika posmam no 2012. līdz 2015. gadam.

Asociēto skolu projekts ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā. Izveidots 1953.gadā kā eksperimentāls skolu tīkls, tas uzsāka darbu ar 33 skolām no 15 pasaules valstīm. Latvijā UNESCO ASP tīkls savu darbu uzsāka 1989.gadā, un pašlaik projektā strādā 11 Latvijas izglītības iestādes, kas pārstāv visus Latvijas reģionus. Projekta galvenais uzdevums ir veicināt ilgtspējīgas attīstības un ilgtspējīgas izglītības pamatprincipu ieviešanu Latvijas izglītības sistēmā.

Asociēto skolu tīkls darbojas, lai efektīvāk koordinētu dažādu inovāciju integrēšanu izglītībā caur „labās prakses” piemēriem un jauniem mācību materiāliem, tādējādi sekmējot izglītības kvalitātes paaugstināšanos, ievērojot cilvēktiesību, izceļot starptautiskās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus. Šī tīkla ietvaros tiek veicināta skolotāju tālākizglītība, kā arī skolēnu iesaistīšanās UNESCO programmu izzināšanā un tās mērķu īstenošanā.

Daugavpils Valsts tehnikums iesniedzis projekta pieteikumu, lai dalītos pieredzē ar„labas prakses” piemēriem izglītībā dzelzceļa transporta un informāciju tehnoloģiju jomās.

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena