Projekta noslēguma seminārs Daugavpils pedagogiem

1.oktobrī Daugavpils pilsētas Domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros, organizēja semināru „Pedagoga personība- izglītības kvalitātes pamats”.

Projekts tika uzsākts 2009.gada oktobrī, lai nodrošinātu atbalstu pedagogiem ekonomiskās lejupslīdes laikā. Projekts tikaīstenots trīs gadus un iemantoja plašu pedagogu atsaucību. Projekta laikā pedagogi atbalstīti 38 945 reizes, nodrošinot atbalstu trīs aktivitātēs:pārkvalificējoties, iegūstot papildu kvalifikāciju vai iesaistoties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

Šo trīs gadu laikā, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu, viens no darbības virzieniem bija apzināt un aicināt Latvijas pedagogus dalīties ar savu labo pieredzi, lai redzētu, ka pozitīvu pārmaiņu rosinātājs var būt katrs skolotājs un kopīgi attīstot jaunas idejas un praksi, var sasniegt daudz vairāk. Projekta laikā sagatavots 1507 labās prakses piemēru materiālu apkopojums, tostarp 187 publicēšanai e-vidē.

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova Daugavpils Valsts tehnikuma vērtēšanas komisijai izteica pateicību par nesavtīgu ieguldījumu un veiksmīgu sadarbību projekta ieviešanā Daugavpilī.

Tā kā Daugavpils Valsts tehnikums pretendē uz Kompetences centra statusa iegūšanu, skolotāju motivēšana strādāt profesionāli radošāk un ieviest inovācijas mācību procesā, ir viens no attīstības stratēģijas izglītības mērķu uzstādījumiem.

Paldies projekta vadītājai Inesai Petkunei, pedagogu atlases komisijai un ikvienam skolotājam, kurš iesaistījās projekta aktivitātēs!

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska