Konkursa “Pīlādžu laiks” rezultāti

Visskaistākām ogām pasaulē
Pilni šoruden pīlādžu zari…
/I.Ziedonis/

8. oktobrī tehnikumā noslēdzās rudens kompozīciju konkurss „Pīlādžu laiks” No tik daudzveidīgās rudens krāsu paletes konkursa darbu veidošanai konkursantiem tika piedāvāts tikai viens pamatmateriāls-pīlādzis. Konkursa dalībnieki radoši un spilgti pasniedza savu rudens skaistuma redzējumu, ka darbu oriģinalitāte pārsteidza gan izstādes skatītājus, gan konkursa žūriju. Darbu vērtēšana notika vairākās nominācijās.

Mācību korpusā Strādnieku ielā:

1. vieta: KV-11, ATS-31 Piladzu laiks_Stradnieku_6   Piladzu laiks_Stradnieku_5
2. vieta: AM-E 1, L-E1 Piladzu laiks_Stradnieku_4   Piladzu laiks_Stradnieku_3
3. vieta: EM-41, VA-11 Piladzu laiks_Stradnieku_1   Piladzu laiks_Stradnieku_2


Mācību korpusā Mendeļejeva ielā:

1. vieta: A. Putāns,

M.Ivanovs, 21C, DR-11

Piladzu laiks_Mendelejeva_5   Piladzu laiks_Mendelejeva_2
2. vieta: 13.A, KS-11 Piladzu laiks_Mendelejeva_4   Piladzu laiks_Mendelejeva_6

3. vieta: 15. gr., T. Baļe

TT-31

Piladzu laiks_Mendelejeva_1   Piladzu laiks_Mendelejeva_3

Nominācijas:

Par radošu pieeju konkursā „Pīlādžu laiks”:

DT-11, 6.gr. 10.A, V-21

Par dabas materiālu izmantošanu:

3.A, J. Sauša (12.gr.), 1.gr., EM-11, 22.gr., ATS-21, PR-31, M-21, V-11, KV-21, (VA-31+VA-21)

Par saistību ar profesiju:

GP-11, V-31

Par kreatīvu domāšanu:

8.A, 17.A, 4. gr., FR-11, EG-31, L-31, Dienesta viesnīca

Par tēlainu domāšanu:

11.A, TT-21, VI gr., PR-21, KV-31, AM-11

Informāciju sagatavoja: Inga Gļinska