Pieredzes apmaiņa Jēkabpilī

10.oktobrī Projektu un ārējo sakaru, Informācijas tehnoloģiju nodaļu darbinieki apmeklēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, lai iepazītos ar kolēģu paveikto, pielietojot mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas un programmatūras administrēšanas darba un mācību procesa nodrošināšanai. Mūs laipni sagaidīja koledžas direktors Roberts Glaudiņš. Diskusijas laikā izzinājām koledžas darba specifiku, aktuālus attīstības jautājumus, kā arī iepazināmies ar materiāli tehnisko bāzi. Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Laura Rakova informēja par iesaistīšanos dažādos projektos.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža šogad nosvinēja 85 gadu pastāvēšanas jubileju. Koledža piedāvā apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas- grāmatvedībā un finansēs, komercdarbībā, namu pārvaldīšanā, datorsistēmu un datortīklu administrēšanā, kā arī profesionālās vidējās izglītības programmas- grāmatvedībā, komerczinībās, datorsistēmās un programmēšanā.

Pieredzes apmaiņas vizīte bija produktīva, jo tika apzinātas un izvērtētas jaunākās tehnoloģijas, iekārtas un programmatūras, iegūtas jaunas atziņas, kuras varēsim izmantot savā ikdienas darbā.

Panākta vienošanās par sadarbības turpināšanu nākotnē.

Informāciju sagatavoja: Sergejs Knišovs