UNESCO nedēļas 2012 pasākumi

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija no 2012.gada 15.- 19.oktobrim jau otro gadu rīkos UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta diviem zīmīgiem notikumiem- UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20.gadadienai un 40.gadadienai kopš pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.

UNESCO nedēļas 2012 ietvaros Daugavpils Valsts tehnikumā plānojam īstenot sekojošas aktivitātes:

  1. Fotoreportāžas veidošana par UNESCO Pasaules mantojumu Latvijā. Audzēkņu radošā darba grupa veidos fotoreportāžu par Daugavas lokiem.
  2. Izglītojošs seminārs skolotājiem par UNESCO programmām.
  3. Izglītojoša izstāde par UNESCO un UNESCO programmām (mācību korpusos Strādnieku ielā 16 un Mendeļejeva ielā 1).
  4. Kultūras vēstures un vēstures mācību stundas, audzināšanas stundas veltītas UNESCO tematikai.
  5. UNESCO zināšanu spēle- breinrings 3.kursa audzēkņiem. (22.oktobrī plkst.14.20 aktu zālē, Mendeļejeva ielā 1).

Direktore Ingrīda Brokāne 17.oktobrī piedalīsies pārskata par globālo monitoringu 2012 „Jaunieši un prasmes” atklāšanas un UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskolu (2012- 2015) izsludināšanas pasākumā Rīgā.

Mūsu īstenotās aktivitātes tiks izvērtētas UNESCO Latvijas Nacionālā komisijā un atspoguļotas tās mājas lapā. Ceram uz Jūsu atsaucību un sadarbību šo aktivitāšu īstenošanā!

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska