8. Baltijas vācu valodas skolotāju konference

"Globāli dzīvot, eiropeiski domāt, vāciski runāt!"

Ar šo devīzi no 11. – 13. oktobrim Rīgā norisinājās 8. Baltijas vācu valodas skolotāju konference, kurā piedalījās vācu valodas skolotāji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Šveices, Austrijas, Dānijas, Baltkrievijas, Krievijas un Somijas. Pateicoties tehnikuma direktores Ingrīdas Brokānes atbalstam, šajā konferencē piedalījās vācu valodas skolotājas Ļubova Deļmuhamedova un Jeļena Sardiko.

Konferences dalībniekus no 11 valstīm vācu valodā uzrunāja 11. Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, kura norādīja uz vācu valodas lielo nozīmi kultūras un ekonomisko sakaru attīstībā ar Vāciju. Pateicību par darbu vācu valodas pasniegšanā izteica arī vēstnieki no trim vācu valodā runājošām Eiropas Savienības dalībvalstīm - Vācijas, Šveices un Austrijas.

Konferences laikā dalībnieki diskutēja par aktuāliem jautājumiem vācu valodas attīstības un mācīšanas jomā. Piedalīšanās dažādās darba grupās bija ļoti laba iespēja iepazīties ar jaunākiem interaktīviem mācību materiāliem un līdzekļiem, kā arī praktiski aprobēt tos.

Bez šaubām, tuvākajā laikā līdz ar mūsu tehnikuma tehniskās bāzes attīstību, būs iespēja realizēt inovatīvas metodes, izmantojot interaktīvas tehnoloģijas un interaktīvu materiālus vācu valodas mācību stundu laikā.

Informāciju sagatavoja: Ļubova Deļmuhamedova un Jeļena Sardiko