Ikgadējā starptautiskā konference vides izglītībā

19. oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika ikgadējā starptautiskā konference „Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā: resursi un bioloģiskā daudzveidība”.

Konferences programma bija iedalīta plenārsēdē un stenda referātu (posteru) sesijā. Konferencē piedalījās Latvijas un Eiropas augstskolu, skolu, zinātniski – pētniecisko institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konferences priekšlasījumos nozares profesionāļi un eksperti sniedza ieskatu jaunākajos zinātniskos pētījumos, iezīmēja izaicinājumus izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, dalījās pieredzē un meklēja risinājumus dažādu nozaru ekspertu iesaistei vides izglītības un zinātnes nodrošināšanā visos izglītības līmeņos.

Konferenci organizēja Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome, Vides attīstības biedrība, Nacionālais botāniskais dārzs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Dalība konferencē deva iespēju prezentēt savu izglītības iestādi, apgūt jaunākās inovācijas vides zinātnes jomā, kā arī iepazīt kolēģu- lielākoties dažādu augstskolu doktorantūras studentu pētījumus. Tā bija iespēja satikt arī potenciālos sadarbības partnerus, lai veidotu jaunus projektus vides izglītībā.

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena