UNESCO nedēļas apskats

UNESCO nedēļas 2012 ietvaros Daugavpils Valsts tehnikumālaikā no 15.- 22.oktobrim tika īstenotas vairākas aktivitātes:

  1. Izstādīta izglītojoša izstāde par UNESCO un UNESCO programmām (mācību korpusos Strādnieku ielā 16 unMendeļejeva ielā 1).
  2. Īstenots izglītojošs seminārs skolotājiem par UNESCO programmām.
  3. Novadītas kultūras vēstures un vēstures mācību stundas, audzināšanas stundas veltītas UNESCO tematikai.
  4. Izveidota fotoreportāža par UNESCO Pasaules mantojumu Latvijā. Audzēkņu radošā darba grupa veidoja fotoreportāžu par Daugavas lokiem.
  5. Direktores vietnieks izglītības jomā Oļegs Kartašovs 17.oktobrī piedalījās pārskata par globālo monitoringu 2012 „Jaunieši un prasmes” atklāšanas un UNESCOAsociēto skolu projekta dalībskolu (2012- 2015) izsludināšanas pasākumā Rīgā.
  6. Noslēguma pasākums 22.oktobrī-UNESCO zināšanu spēle- breinrings 3.kursa audzēkņiem.EG-31 grupas komanda, apsteidzot TT- 31 grupu ar 1 punkta pārsvaru, ieguva 1.vietu. 3.vietā palika PR- 31 grupas komanda. 

Paldies visiem, kas piedalījās UNESCO nedēļas 2012 pasākumu organizēšanā un īstenošanā.

1   2   3

4   5   6

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pateicības vēstule

Daugavpils Valsts tehnikums par līdzdalību UNESCO nedēļas Latvijā pasākumos saņēmis UNESCO LNK pateicības vēstuli. (spied šeit)

Saņemta atzinība arī par dalību UNESCO fotoreportāžas veidošanā par vienu no trijām UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta vietām – Daugavas lokiem. (spied šeit)

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska