Izglītojošs seminārs enerģētikā

25.oktobrī skolotāji Sergejs Knišovs un Andrejs Dortiņš organizēja izglītojošu semināru par starptautiskā izstādē „Vide un enerģija” gūto pieredzi.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ietvaros enerģētikas nozares profesionālā izglītībā iesaistītiem skolotājiem tiek organizētas dažādas aktivitātes profesionālās meistarības pilnveidei. Viena no tādām bija mobilitāte uz Tamperes Kompetences centru Somijā. Šoreiz- starptautiskā izstāde un apmācības semināru cikls.

Skolotāji klātesošos, izmantojot pieredzes Portfolio video un fotomateriālus, iepazīstināja ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem saules, vēja un citu dabas resursu efektīvā izmantošanā energoapgādē. Uzzinājām par energoefektīvas siltumapgādes un mājokļu siltināšanas jaunākajām tehnoloģijām, videi draudzīgām apkures sistēmām, ventilācijas un kondicionēšanas iekārtām.

Ar lielu interesi sekojām Moodle vidē ievietotā izglītojošā materiāla enerģētikā prezentācijai. No izstādes atvestās mācību grāmatas būs pieejamas tehnikuma bibliotēkā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1 aktivitātes otrās projektu atlases kārtas ietvaros enerģētikas izglītības virziens ir noteikts kā prioritāte, tādēļ, lai attīstītu infrastruktūru ar mūsdienīgu aprīkojumu un iekārtām, nepieciešams veikt ieguldījumus arī cilvēkresursu attīstība.

1   2   3

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena