Vācu jaunieši apgūst praksi Latvijā

Tehnikumā viesojas desmit vācu jaunieši un 2 skolotāji no Drēzdenes, lai īstenotu mācību praksi Latvijā. Trīs nedēļas jaunieši stažēsies dažādos Daugavpils uzņēmumos un institūcijās, lai apgūtu praktiskās iemaņas galdnieka, biroja darba organizācijas, automehāniķa, pavāra un mājsaimniecības profesijās.

30.oktobrī viesi apmeklēja Daugavpils Valsts tehnikumu. Organizējot pirmo tikšanos, kas notika draudzīgā gaisotnē, satikās abu valstu jaunieši. Interesi par tehnikumu, mūsu pilsētu un valsti rosināja sagatavotās prezentācijas. Prakses programmas ietvaros triju nedēļu laikā jauniešiem paredzēta arī kultūras programma, lai tuvāk izzinātu Daugavpils vēsturi un tradīcijas.

1   2   3

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska