Diskutē par profesionālo skolu attīstību reģionā

2. novembrī Daugavpils pilsētas Domē Latgales Plānošanas reģionsorganizējareģiona pašvaldību un profesionālo izglītības iestāžu vadītāju tikšanos.Sanāksmē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās un pieaugušo izglītības jomā Ina Vārna,Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs un Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis. Sanāksmi vadīja Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs.

Ar esošo situāciju un nākotnes plāniem Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.1.1. aktivitātes otrā projektu atlases kārtāiepazīstināja Austrumlatgales profesionālās vidusskolas, Daugavpils Valsts tehnikuma un Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas vadība.

Ina Vārna analizēja situāciju reģiona profesionālās izglītības iestādēs šodien, izklāstīja ministrijas viedokli par profesionālās izglītības attīstības plāniem un ERAF finansējuma piesaisti.

Diskusijā aktīvi iesaistījāsreģiona pašvaldību vadītāji, jo līdz 31. decembrim pašvaldībām ir jāatbild Izglītības un zinātnes ministrijai, vai tās ir gatavas pārņemt profesionālās izglītības iestādes savā pārziņā.

Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis uzskata, ka ir nobriedis laiks, kad par izglītības jautājumiem jārunā premjerministra līmenī. Rektors uzsvēra, ka universitāte vienmēr ir atvērta sadarbībai ar profesionālās izglītības iestādēm.

Patīkami atzīmēt, ka sanāksmes gaitā mūsu tehnikums tika vairākkārt atzinīgi novērtēts gan analizējot audzēkņu uzņemšanas rezultātus jaunajā mācību gadā, gan izvērtējot ERAF projektu uzsākšanas gatavības pakāpi.

Informāciju sagatavoja: Inta Laurena