Audzēkņiem skolotāju pieredze!

„Tava pasaule ir tik plaša, cik plašas ir tavas valodas robežas”, šī frāze ļoti spilgti parāda mūsdienu realitāti. Pasaules vārti ir vaļā tiem cilvēkiem, jo īpaši jauniešiem, kas vēlas apgūt jauno un nezināmo. Tieši tādi jaunieši projekta ietvaros viesojās Daugavpils Valsts tehnikumā. Viesi no Vācijas pilsētas Drēzdenes pavadīja Daugavpilī notikumiem bagātas dienas, pirmajā dienas pusē viņi gāja uz praksi, bet pēcpusdienā- iepazina Latvijas, Daugavpils un mūsu tehnikuma dzīvi. Tieši šajā darbā viņiem palīdzēja mūsu audzēkņu parlamenta pārstāvji.

Otrdienās viņi vadīja latviešu valodas stundas viesiem no Vācijas, kuri tagad zina kā sasveicināties latviešu valodā, īsumā pastāstīt par sevi un uzdot jautājumus sarunas biedram. Bija ļoti interesanti novērot ar kādu aizrautību, centību un interesi cilvēki, kuri līdz šim nebija pat dzirdējuši par latviešu valodu, centās izrunāt vārdus ar visām latviešu valodas „viltībām”- ar garumzīmēm, divskaņiem utt. Ir jāatzīst - sanāca labi!

audz skolot_pieredze

Informāciju sagatavoja: Inga Gļinska