Pie mums viesojas ciemiņi no Afganistānas

Laikā no š.g. 17. līdz 20.decembrim Latvijā viesojas Kabulas Politehniskās universitātes rektora vietnieks, prof. Abdul Qayuom Karimzada un prof. Mohammad Nazir Nejabi.

Vizītes laikā 19.decembrī viesi apmeklēja Daugavpils Valsts tehnikumu, lai iepazītos ar dzelzceļa transporta un pakalpojumu izglītības programmu metodisko un materiāli tehnisko bāzi. Tika pārrunātas iespējas tālākai sadarbībai.

Vizīti organizējaSatiksmes ministrija.

A1   A2   A3

Informāciju sagatavoja: Ilona Kozlovska